Az általános rektorhelyettes tisztségre kiírt és intézményigazgatói pályázatokat rangsorolt, módosította az SZMSZ-t és az egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjét is a Debreceni Egyetem Szenátusa. Az áprilisi ülésen az intézményre váró új betegellátási kihívásról és az informatikai fenyegetettségről is szó volt.

Kancellári beszámolójában Bács Zoltán a szervezeti egységek költségvetéseiről szólva köszönetét fejezte ki az érintett egységeknek, akik konstruktív munkát végeztek az üzletitervek kialakításához. 

- Bízunk benne, hogy a második évben is sikerül teljesíteni az indikátorokat, amelyek alapján lehetőség nyílik a teljesítmény- és 13. havi bérek arányos kifizetésére – hangsúlyozta a kancellár. Bács Zoltán hozzátette, hogy a tervek szerint a január elsejei bruttó 25000 forintos béremelés után szeptemberben is ugyanekkora növekményre számíthatnak az egyetemi dolgozók.

- Nagy változások várhatók nyártól: az egészségügyi szakdolgozók 18 százalékos béremelését tervezik, ezzel párhuzamosan az egészségügyben dolgozók is részesülnek majd állami jövedelmi kiegészítésben, amelynek egy részét az intézmény már az első félévre vonatkozóan megelőlegezte. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a törvénytervezetet, akkor a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház a Debreceni Egyetemhez kerül. Ez egy újabb kihívást jelent, amelyben leginkább a betegellátás dominál majd minimális oktatási feladatok mellett, azaz egy más típusú, vármegyei feladatot jelent majd – fejtette ki Bács Zoltán

Az egyetemi vezető beszámolt az egyetemi arculat további fejlesztéséről, ennek keretében folyamatosan frissülő intézményi segédanyagot biztosítanak majd, amely különösen hatékony segítség a nemzetközi konferenciákon, tanácskozásokon résztvevő oktatóknak és kutatóknak. A kancellár egyúttal kérte az arculati elemek következetes és egységes használatát, amely hozzájárul a Debreceni Egyetem mint egységes „brand” népszerűsítéséhez, és megjegyezte, hogy a másodlagosan használt kari verziók különféle megjelenítési formái inkább különállást jelképeznek, és több zavart okozhatnak, mint előnyt hoznak. 

Az elmúlt időszakban felsőoktatási intézményeket ért informatikai támadások kapcsán Bács Zoltán felhívta a Szenátus tagjainak figyelmét az adatbiztonság fontosságára. Fokozott óvatosságot kért az egyetemi oktatóktól, kutatóktól, dolgozóktól, illetve a hallgatóktól, utóbbiban a hallgatói önkormányzatok közreműködésére is számít. 

Az áprilisi ülésen a testület jóváhagyta az előző szenátusi ülés óta tartott elektronikus szavazást, amelyen döntöttek a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (GTIDEA) Professzora cím, a GTIDEA Publikációs Díj, a GTIDEA Kiválósági PhD Ösztöndíj, valamint a Gróf Tisza István-plakett kitüntetés alapításáról.  

A személyi ügyek között a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettes beosztás ellátására beérkezett pályázatok rangsorolását Bartha Elek oktatási rektorhelyettese vezette le. Mint elmondta: a kiírásra egyetlen pályázat érkezett Pető Károly professzortól, aki jelenleg is ellátja a tisztséget, az ő pályázata tartalmilag és formailag is megfelelt. A testület ellenszavazat nélkül támogatta a pályázatot. 

A DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma igazgató munkakör ellátására kiírt pályázatra egyedül Nagyné Bíró Edit jelenlegi vezető pályázott, pályázata tartalmilag és formailag is megfelelt. A testület ellenszavazat nélkül támogatta a pályázatot. 

A Szenátus ezek mellet döntött egyetemi tanári pályázatok rangsorolásáról, az állandó bizottsági összetétel módosításáról, valamint a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-díj adományozásáról is. 

A DE döntéshozó testülete a korábban létrehozott Compliance Önálló Osztály feladatainak pontosítása miatt módosította a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát. Emellett döntött a karok működési rendje, az egyes munkakörök betöltésével és az egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendjével kapcsolatos szabályzatok módosításáról. Egyebek mellett a Szenátus jóváhagyta a tanulmányi és vizsgaszabályzat, a hallgatói térítési és juttatási szabályzat, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatainak intézményi lebonyolításáról szóló szabályzat módosítását is. 


A csütörtöki ülésen a Szenátus döntött a 2023/2024-es tanév időbeosztásáról, és támogatta új mesterképzési szakok létesítését, illetve indítását a Gyógyszerésztudományi Karon és a Gazdaságtudományi Karon, valamint a DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégium és a Debreceni Egyetem között meglévő oklevelestechnikus-képzésre vonatkozó képzési programok módosítását. 

A testület tagjai jóváhagyták az egyetem szervezeti egységeinek 2023-as működési és üzleti tervét, valamint több együttműködési megállapodás megkötését is támogatták egyebek mellett az ukrajnai Zaporizhzhia Polytechnic intézménnyel, a BMW Manufacturing Hungary Kft.-vel, a kirgizisztáni Jalal-Abad State University-vel és a Nagisz Zrt-vel. 

Sajtóközpont - TPL