iTT Kutathatsz tizedik alkalommal

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának (TTK) képzési kínálatáról, felvételi követelményeiről és a duális képzéséről tájékozódhattak, valamint rendhagyó kísérleteket láthattak azok a középiskolások, akik részt vettek az iTT Kutathatsz elnevezésű szerdai rendezvényen. A kar idén tizedik alkalommal szervezte meg a programot.

Az iTT Kutathatsz című Természettudományos és Mérnöki Fesztivált és Duális Képzési Információs Napot minden évben nagy sikerrel rendezi meg a Természettudományi és Technológiai Kar. A szerdai eseményre is több száz felvételi előtt álló középiskolás érkezett, tanáraikkal, szüleikkel.  

-    A kar a programokkal a természet- és műszaki tudományok, valamint a duális képzések iránt érdeklődő középiskolásokat, szüleiket és tanáraikat szeretné megszólítani, hogy megkönnyítse a pályaválasztás előtt állók döntését. A rendezvényen a diákok bepillantást nyerhetnek a kar oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak életébe, megismerhetik a kutató- és mérnöki munka szépségeit, és a továbbtanulóknak kínált szakjainkat- mondta a hirek.unideb.hu-nak Kun Ferenc, a kar dékánja. 

A rendezvényen Lázár István adjunktus mutatta be a kar képzési kínálatát. Előadásában többek között elmondta, hogy a TTK hallgatói 12 alap- és 13 mesterszakon tanulhatnak. A minőségi tudást garantálja, hogy az oktatók kilencvenöt százaléka rendelkezik tudományos fokozattal. A hallgatók bekapcsolódnak a kutatómunkába is nemzetközi hírű kutatócsoportokban elismert professzorok irányításával.  A minőségi tudományos munkát jelzi, hogy a TTK öt szervezeti egysége kapta meg az MTA Kiváló Kutatóhely címet. Lázár István kiemelte, hogy a hallgatók fejlődését mentor, tutor rendszer segíti a karon, és kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra is. 

Kozma Gábor oktatási dékánhelyettes a felvételiről, illetve az intézményi többletpontokról tájékoztatta a középiskolásokat. Kiemelte, hogy a diákok többletpontot kaphatnak például a kar érettségi felkészítőjén, illetve a TTK Nyári táborában való aktív részvételért is. 

A kar 2016 szeptemberében indította el a duális képzést a mérnökszakokon, 2018-tól pedig már több természettudományos mesterszakon is lehet duális formában tanulni. A rendezvényen a duális képzésben részt vevő ipari partnerek is képviseltették magukat.  

-    A karnak ma már mintegy negyven duális partnere van, akik közül többen részt vettek az eseményen, így az érdeklődők első kézből tájékozódhattak arról, hogy milyen karrierlehetőségeket kínálnak a cégek leendő munkatársaiknak, milyen előnyöket biztosítanak a duális képzésben tanulóknak, és milyen követelményeket támasztanak velük szemben- emelte ki Kun Ferenc dékán. 

A középiskolások a standoknál a kar oktatóitól, hallgatóitól kaphattak információt a TTK intézeteinek munkájáról, illetve rendhagyó kísérleteket láthattak és különleges eszközöket ismerhettek meg. 

Sajtóközpont - CzA