Új szakember a mérnökképzésben

Battistig Gábor vezeti július 1-jétől a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Villamosmérnöki Tanszékét. Elsődleges célja a villamosmérnök mesterképzés elindítása a karon.

- Mérnökként mindig is annak a híve voltam, hogy a megfelelő tudományos ismeretek megszerzése után, az iparban, vagy a kutatás-fejlesztésben hosszú évek alatt összegyűjtött gyakorlati tapasztalatokat, a korszerű tudást át kell adni az oktatásban a jövő szakemberei számára – vallja Battistig Gábor, aki 2018. július 1-jétől irányítja a Természettudományi és Technológiai Kar Villamosmérnöki Tanszékét.

Battistig Gábor 1981-ben végzett a BME Villamosmérnöki Karának elektronikai technológia szakán. A doktori képzés során mikroelektronikai technológiákkal, az ionimplantáció közben lejátszódó fizikai folyamatok feltárásával foglalkozott. A tudományos fokozat megszerzését követően az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében helyezkedett el, majd az intézet Mikrotechnológiai Laborjának vezetője lett. Kutatási területe a mikroelektronikai érzékelők, gáz-, nyomás- és 3D erőérzékelők, szélessávú sugárzások detektorainak kutatása és fejlesztése, valamint ezek érzékelőhálózatokba integrálása. Az új tanszékvezető célja a villamosmérnök mesterképzés akkreditálása és elindítása a karon.

- Az erős alapszak után egy korszerű mesterképzést kell megvalósítani, ami a tudományos utánpótlás képzése mellett a régió iparvállalati igényeit is kiszolgálja. Fontos, hogy a villamosmérnökök megfelelő természettudományi alapokkal, versenyképes, korszerű, multidiszciplináris tudással rendelkezzenek. Az intézményből kikerülő szakembereknek az olyan új technológiákat is ismerniük kell, mint az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó automatizálás és robotika, az intelligens rendszerek, Internet of Things – sorolta Battistig Gábor.

A tanszékvezető emellett fontos célnak tekinti a duális képzések erősítését, valamint az oktatás során a projektmunkák arányának növelését, hogy a hallgatók elsajátítsák a teammunka alapjait, és akár más szakterületek képviselőivel is hatékonyan tudjanak együtt dolgozni.

Sajtóiroda - TPL