Tanácskozás a hibrid hadviselésről

Hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendezett közös, nemzetközi hadtudományi konferenciát Hybrid Warfare - hibrid háború címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara.

Az angol nyelvű szakmai tanácskozásnak csütörtökön a Debreceni Egyetem Főépülete adott otthont.

A jelenléti és online eseményen az Egyesült Királyság, India, Románia és Szlovákia előadói mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Debreceni Egyetem (DE) történészei ismertették a témában elért legújabb kutatási eredményeiket.

A konferencia témája a történelmi múlt vizsgálata mellett napjaink történéseit is felölelte.

- A jelenlegi világrendet megváltoztatni akaró államok és nem állami szereplők céljaik megvalósítása során igyekeznek a megtámadott fél politikai, katonai, gazdasági, társadalmi, információs és infrastrukturális rendszereinek kritikus gyengeségeit célba venni. A nyílt és a fedett katonai és nem katonai tevékenységek leírására a szakirodalom a „hibrid hadviselés” kifejezést használja – innen ered a konferencia elnevezése is – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Jobbágy Zoltán ezredes.

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) dékánhelyettese kiemelte: a technológiai fejlődés és a globális világ nyújtotta különböző hálózatok lehetővé teszik a meglévő hatalmi eszközök szinkronizálását és a különböző tevékenységek szoros integrálását, amely a propaganda, a gazdasági eszközök, a félrevezetés, a szabotázs, a bomlasztás nyújtotta lehetőségeket új dimenzióba helyezi.

- A gyors helyzetelemzés, a közel valós idejű helyzetfelismerés, az azonnali kommunikáció, az eszközök közvetlen irányítása, a kritikus gyengeségek nagyon pontos támadása, a műveletek feszes szinkronizálása, valamint a hatékony és széles körű stratégiai kommunikáció a konfliktusokat új dimenzióba helyezi – tette hozzá Jobbágy Zoltán.

A mostani szakmai tanácskozás jól illeszkedik a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Történelmi Intézet képzési programjába, amelynek keretében már 2020 óta elérhető a hallgatók számára a négy féléves Hadtörténeti specializáció.

- Természetesen az együttműködés ennél jóval szélesebb körű a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, hiszen az NKE oktatói ugyancsak közreműködnek a DE valamennyi hallgatója számára elérhető honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatásában is – tájékoztatott Takács Levente, a DE BTK oktatási dékánhelyettese.

A Történelmi Intézet igazgató-helyettese, a hadtudományi konferencia egyik főszervezője hozzátette: fontos szempont volt a program összeállításánál, hogy az oktatók, kutatók mellett a hallgatók is bemutatkozhassanak a nemzetközi szintű eseményen.

Takács Levente a közelmúltban, november 11-én vehette át a Honvédelmi Minisztériumban rendezett ünnepségen a Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatú kitüntetését a hadtörténeti tudományok kutatása és oktatása terén végzett kiemelkedő munkájáért.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar együttműködésében rendezett Hybrid Warfare - hibrid háború című konferencia az Introducing the HYBRID PROJECT: Interdisciplinary Education and Training on Hybrid Warfare című pályázat keretében valósult meg.

Sajtóközpont – BZs