Sors/Képek – Roma életutak dokumentumfilmen

Példaként állítható roma fiatalok életútját tárja elénk az a kötet, amelyet a Lippai Balázs Roma Szakkollégium által szervezett programon mutattak be. A könyv alapját a Kik vagyunk…és miért? címmel jegyzett dokumentumfilm-sorozat képezte, amely a Debreceni Egyetemen működő tudományos műhelyben készül 2012 óta.

Sors/Képek – Roma életutak dokumentumfilmen címet viseli az a kötet, melyet a Lippai Balázs Roma Szakkollégium Társadalmi integrációról másként című programsorozat negyedik eseményén ismerhetett meg a nagyközönség. A rendezvényt a DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar dékánja nyitotta meg. Gortka-Rákó Erzsébet köszöntőjében kitért arra, hogy a roma származású értelmiségi fiatalok életútján keresztül feltáruló személyes életvilágok miként reprezentálják a társadalmi integrációt meghatározó kérdések komplexumát. 

Keményfi Róbert a néprajzi, antropológiai tudás és az egyéni sorstörténeti kutatások kapcsolatát elemezte szakmai megnyitójában. A DE Bölcsészettudományi Kar dékánja szerint összhangban az intézmény harmadik missziós tevékenységével, kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, melynek részeként lényeges megismerni azokat, akik hátrányos helyzetük miatt többlettámogatásra szorulnak.

A Kik vagyunk…és miért? című filmsorozatot alkotói, a Sors/Képek kötet szerzői, Biczó Gábor és Szabó Henriett a könyv elméleti és gyakorlati vetületéről, valamint a dokumentumfilm-sorozat hátteréről beszéltek előadásaikban. A filmek főszereplői olyan roma származású egyetemisták, akik személyes történeteiken keresztül mintaként állnak a hozzájuk hasonló sorsú fiatalok előtt. Életútjukon keresztül a néző ráláthat a társadalmi integráció folyamatát hátráltató vagy előmozdító tényezők rendszerére.

Az eseményen a közönség megismerkedhetett a filmsorozat négy szériájában készült filmek vizuális szerkesztési elveinek fejlődésével és a forgatás folyamatával is. Az interjúcentrikus dokumentumfilmeket úgynevezett biografikus interpretív módszerrel dolgozták fel az alkotók, amiről egy-egy érdekes példát is megemlítettek az előadók.
 
A filmsorozat harmadik és negyedik szériájának epizódjaiból összeállított válogatás levetítése után a kötetben feldolgozott nyolc rész szereplőivel ismerkedhetett meg személyesen a közönség. A filmek főhősei beszéltek arról, hogy milyen életpályáját futottak be a forgatások után. Fontos és többek által megfogalmazott tapasztalat, hogy a roma származás olyan állandó stigma, ami a munkavállalást mind a mai napig hátráltatja. 


Az esemény zárásaként a Sors/Képek kötetben megjelent kísérőtanulmányok szerzőivel kezdődött kerekasztal-beszélgetés. Bódis Zoltán, a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója a filmek pedagógiai célú felhasználásáról, továbbá az alkotások révén közvetített érzelmi hatásról mesélt. Gortka-Rákó Erzsébet, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar szociálpedagógiai képzésének szakfelelőse a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő fiatalok integrációjának előmozdítása szempontjából mutatott rá a szakmai anyag gyakorlati jelentőségére. Kotics József, a Miskolci Egyetem habilitált docense az értelmiségivé váló roma fiatalokkal szembeni stigmák rendszeréről beszélt. Müllner András, az ELTE BTK docense, a Roma/Kép Műhely vezetője a szereplők etnikai identitáskonstrukciós sémáinak rendszerét elemezte. Végül, de nem utolsó sorban Tóth Norbert, a Debreceni Egyetem tanársegédje a lokális roma közösségek hagyománykészletének szerepét értelmezte a társadalmi integráció szemszögéből.

DE GYGYK-Sajtóközpont-TB