DE GYGYK – a biztos jövő

Korszerű képzési kínálat, gyakorlatorientált oktatás, biztos elhelyezkedés – ezt kínálja a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara, amely szociál-, óvoda- és gyógypedagógia, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő, továbbá romológia szakon várja a hallgatókat.

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK) folyamatosan frissíti képzéseit annak érdekében, hogy a pedagógusok megfelelhessenek a legújabb kihívásoknak.

- A GYGYK jelenlegi képzési portfóliója a legkorszerűbb. Oktatóink megújult tanagyagot adnak át a hallgatóknak, ezáltal versenyképes tudást biztosítva számukra. Újragondoltuk az alapszakok rendszerét, egyebek mellett a fenntartható fejlődés elősegítését célzó modulok épültek be a képzésbe - reagálva a társadalmi, környezeti és gazdasági elvárásokra. Az óvodapedagógia szakon olyan új modulokat vezettünk be, amelyek a gyermekek digitális eszközhasználatának támogatását, a hátránykompenzációt segítik. A Nemzetiségi óvodapedagógus cigány-roma szakirányt választó hallgatók az óvodapedagógiai ismereteik kiegészítése mellett Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogramra pályázhatnak.   A nemzetköziesítés jegyében új lehetőségként jelenik meg az angol nyelvű óvodapedagógus képzés, ami a közelmúltban kapott szakindítási engedélyt. Sőt az óvodapedagógus képzésre épülő Gyermekkultúra MA szak akkreditációja is folyamatban van – hangsúlyozta Gortka-Rákó Erzsébet dékán.

A kar képzései közül továbbra is a gyógypedagógia szak és szakirányai a legnépszerűbbek. A tanulásban, értelmileg akadályozottak pedagógiája, valamint a logopédia szakirány hiánypótló szakterületek. A gyógypedagógia alapszak mellett a már végzettséggel rendelkező gyógypedagógusok számára szakirányú továbbképzések is elérhetők a karon. 

- Kiváló gyakorlóhelyekkel rendelkezik a GYGYK. Hallgatóink a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája mellett a hajdúböszörményi Kincskereső Óvodában gyarapíthatják szakmai tudásukat. A magas színvonalú gyakorlati képzés érdekében szoros a kapcsolatunk a régió köznevelési és felnőttképzési intézményeivel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, továbbá a szociális ellátórendszer szereplőivel – sorolta Gortka-Rákó Erzsébet.

A kar kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megakadályozza a hallgatók lemorzsolódását, segíti a beilleszkedést és támogatja a hátrányos helyzetből érkezőket.

- A felsőoktatásnak alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Az intézményben folyó hátránykompenzációs programot a 2012 óta működő Lippai Balázs Roma Szakkollégium biztosítja, ahol a diákok ösztöndíjat, mentori támogatást és tehetséggondozási lehetőséget kapnak – tette hozzá a dékán.

Gortka-Rákó Erzsébet szerint a GYGYK-n a pedagógus szakma iránt érdeklődő fiatalok megtalálják a számításukat.

- Sok fiatal látja a segítő szakmákban a kitűnő elhelyezkedési lehetőséget és a társadalmi, gazdasági igény is nagy a gyógypedagógiai, illetve óvodapedagógusi, szociálpedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek iránt. Az itt végzett hallgatók a köznevelés, valamint a szociális szféra számtalan területén sikerrel érvényesülhetnek. A GYGYK hallgatóinak elhelyezkedése biztos. A szakmában jelenleg is zajlik a generációváltás, ezért a diákok gyakran már a gyakorlatuk alatt munkát találnak. A gyógypedagógiai alapképzésben végzett hallgatóink szinte azonnal munkát kapnak, de biztos belépőt jelent a munkaerőpiacra a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint az óvodapedagógusi képzés is – összegezte a karvezető.

Sajtóiroda-TB