Centenáriumra készül a Francia Tanszék

Konferenciával, kiállítással és alumni találkozóval készül centenáriumára a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Francia Tanszéke, amely a 2022/23-as tanévben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Az 1912-ben alapított Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetemen már az első tanévben, 1914-ben megkezdte működését az intézmény Bölcsészettudományi Kara, az oktatott tárgyak között azonban – több más tudományterülettel együtt – az induláskor még nem szerepelt a francia nyelv és irodalom.

A tanszék megalakítása 1916-ban kapott lendületet, amikor Hankiss János egri állami főreáliskolai tanár kinevezést kapott az egyetemen mint francia és egyben német nyelvi lektor.

Mivel a hallgatók száma egyre növekedett, Pokoly József történészprofesszor 1918 novemberében a kari ülésen javaslatot tett arra, hogy szervezzenek bizottságot a Francia nyelv és irodalom Tanszék létrehozására. Az eredmény azonban további öt évet váratott magára.

Végül, ahogyan a korabeli egyetemi évkönyvben Teghze Gyula rektor az 1922/23-as tanév állapotáról és működéséről szóló beszédében olvasható: „… a nyelv- és történettudományi karon rendszeresített Francia nyelv és irodalmi tanszékre 1923. évi április hó 7-én kelt leíratával, a Kormányzó Úr Ö Főméltósága Dr. Hankiss Jánost ny. rk. tanárrá nevezte ki. Esküt tett április hó 13-án, állását azonnal elfoglalta.”

A tanszék 1949-ig zavartalanul és sikeresen működött. Ekkor kezdődött az idegennyelvi tanszékek elsorvasztása, először „Modern Nyelvek Intézete” néven olvadt össze az angol, a francia, a német és az olasz tanszék, de végül ez is megszűnt.

A francia nyelv oktatása csak az 1957/58-as tanévben indulhatott el újra.

A DE BTK Francia Tanszékén mára alap-, mester-, valamint az Irodalom és Kultúratudományok, illetve a Nyelvtudományok Doktori Iskolák keretében PhD-képzésben tanulhatnak a hallgatók, emellett lehetőség van osztatlan tanárképzésre, illetve elvégezhető a fordító mesterszak is. Az Olasz Tanszékkel közösen tartott „Mediterrán Európa” specializációnak köszönhetően francia, olasz és spanyol nyelvet tanulhatnak, és a Mediterránium történelmével, kultúrájával, földrajzával és gazdaságával is megismerkedhetnek a BTK diákjai. Aki pedig az üzleti szolgáltatásokat nyújtó szektort szeretné megismerni, részt vehet a kar és a Debrecen Business Service Centers (DBSC) 2018-ban indított közös idegennyelvű kurzusain, amelyekhez az elsők között csatlakozott a Francia Tanszék.

- A szűkebb és tágabb régió középiskoláival nagyon jó kapcsolataink, szakmai együttműködéseink vannak. Tanszékünk gazdag képzési kínálatot nyújt hallgatóinak – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Nagy Andrea. A tanszék vezetője kiemelte: az oktatók egyharmada anyanyelvi lektor, ami garancia a magas szintű nyelvtudás további csiszolására.

- Végzős hallgatóinknak nem kell amiatt aggódniuk, hogy nem találnak állást, hiszen nyelvtanárként, fordítóként könnyen elhelyezkedhetnek, az üzleti világ pedig örömmel fogadja a friss diplomás, több nyelvet beszélő fiatalokat – hangsúlyozta Nagy Andrea.

A centenárium méltó megünneplésének előkészületei már javában tartanak, a tanszék munkatársai gyűjtik a 100 év történetét bemutató kiállításhoz a dokumentumokat, a https://konferencia.unideb.hu/en/node/1052 oldalon pedig várják mindazok jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének a jubileumi szakmai tanácskozáshoz.

Sajtóközpont – BZs

 

Forrás:

Mudrák József: Román Philológiai Szeminárium – Francia Intézet

A Debreceni M. Kir Tisza-István-Tudományegyetem évkönyve és almanachja az 1922-23. tanévről