Alumni Konferencia a GTK-n

A doktorandusz képzés fejlesztése és az alumni közösség kötődésének erősítése volt a fő témája a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar és az Ihrig Károly Doktori Iskola keddi konferenciájának. A szakmai tanácskozáson bemutatták annak a tehetséges fiatal kutatókat támogató 5 éves projektnek az eredményeit, amely most zárult le a Debreceni Egyetemen.

- A Debreceni Egyetem (DE) Gazdatágtudományi Kar (GTK) életében mindig kiemelt szerepet játszott az alumni közösség és a fiatal kutatókat összefogó doktori iskola. A GTK-n a számok beszélnek: a kar doktori képzésében résztvevő hallgatók száma alig marad el az oktatói létszámától. A tudományos utánpótlásnak a képzése pedig hatalmas felelősség mind a kar, mind pedig az egyetem számára – hangsúlyozta a konferencia megnyitóján Pető Károly, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese, a Gazdaságtudományi Kar dékánja.

A GTK Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája (IKDI) által szervezett Alumni Konferencián a 2016-ban bevezetett új doktori képzés szabályi változásairól, valamint gyakorlati tapasztalatairól számolt be Csernoch László professzor, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese, az Országos Doktori Tanács elnöke.

- Az Országos Doktori Tanács, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége közösen kezdeményezi a doktori ösztöndíjak emelését, mivel annak összege hat éve nem változott, és így több területen nem versenyképes. Szeretnénk, ha a hallgatói ösztöndíj 200 ezer, illetve 240 ezer forintra emelkedne. Emellett indítványozzuk a doktoranduszok egynegyedét érintő kiválósági ösztöndíjak bevezetését, valamint a nyelvi kompetenciák módosítását, a doktori képzés feltétekének számító második idegen nyelv kivezetését és ezzel egyidőben a szakmai nyelvismeret fejlesztését – jelentette ki Csernoch László.

A szakmai tanácskozás célja volt, hogy segítse a kapcsolattartást a DE GTK doktori iskolájának korábbi doktoranduszaival, továbbá erősítse az alumni közösség kötődését a DE-hez.

- Az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának jelenleg 154 hallgatója van, melyből 65 fő angol nyelvű képzésen vesz részt. A képzésben részt vevő doktoranduszok magas száma folyamatosan arra ösztönzi az iskola törzstagjait, valamint a témavezetőket, hogy minél magasabb szinten tudják kiszolgálni a hallgatói igényeket. Az Ihrig Károly doktori iskolában a diákok sikeresen teljesítik a komplex záróvizsgát, szereznek fokozatot, a lemorzsolódás nem jellemző – tette hozzá Balogh Péter, az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának vezetője.

Az Alumni Konferencián a szakemberek bemutatták annak a tehetséges fiatal kutatók fokozatszerzését és életpályáját támogató 5 éves programnak az eredményeit, amely most zárult le a Debreceni Egyetemen.

- A 2017-ben megkezdett projekt célja a tehetséggondozó területek – a doktori képzés, a tudományos diákköri konferenciák, szakkollégiumok – támogatása annak érdekében, hogy az alap- és mesterszakos hallgatók számra vonzó legyen az akadémiai szféra. A programban a DE három karának – Gazdaságtudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar – három doktori iskolája és négy szakkollégiuma vett részt, továbbá a fejlesztés keretében létrejött a Nyirkos István Szakkollégium is. Az eredmények között szerepel egyebek mellett új doktori program, valamint kutatási adatbázis létrehozása, doktoranduszhallgatók hazai és nemzetközi konferenciarészvételének és nemzetközi rangos publikációk megjelentetésének támogatása, tudományos és predoktori ösztöndíjak biztosítása, továbbá jelentősen bővült a karok könyvtárának állománya is – sorolta Dajnoki Krisztina, a Gazdaságtudományi Kar Vezetés-és Szervezéstudományi Intézet igazgatója, a projekt szakmai koordinátora.

Az ötéves programba több mint 1000 alap- és mesterszakos hallgató vett részt, 365 PhD-hallgató illetve posztdoktor, fiatal kutató szakmai fejlődését és 89 fő fokozatszerzését, szintlépését, habilitációját támogatta. A projekt révén 223 konferenciaelőadás hangzott el, és több mint 80 tudományos cikk, illetve publikáció jelent meg.


A program az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 számú, „Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében, mintegy 535 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg a Debreceni Egyetemen. A fejlesztésben a DE konzorciumi partnerei  az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem voltak, a konzorcium vezetője a Budapesti Corvinus Egyetem.

Sajtóközpont - ÉE