Évzáró szenátusi ülés

Professor Emeritus cím adományozásáról és számos szabályzat módosításáról döntött a Debreceni Egyetem Szenátusa. A testület idei utolsó ülésén szavazott az Oktatási Igazgatóság és a HKSZK átalakításáról, a Klinikai Központ Működési Rendjének módosításáról, új szakok létrehozásáról, valamint egyetemi tulajdonú vállalatok alapításáról is.

A téli időszakra tervezett kiadásoptimalizáló és energiafelhasználási megtakarításokat fokozó intézkedések hatékonyságának előmozdítása érdekében december 22-től január 8-ig igazgatási szünetet rendeltek el – az egészségügyi feladatokat ellátó Debreceni Egyetem Klinikai Központja kivételével – a Debreceni Egyetem valamennyi szervezeti egyeségre vonatkozóan.  Az igazgatási szünet részleteivel kezdte kancellári beszámolóját Bács Zoltán az év utolsó szenátusi ülésén. Az egyetemi vezető leszögezte, hogy az üzemeltetés és biztonság fenntartása a kapacitásokhoz igazodóan folyamatos lesz.

A jövő évi költségvetés tervezésével kapcsolatban a kancellár közölte, hogy a gazdasági környezet miatt várnak néhány számadatra a büdzsé tervezéséhez.


- A tervezett módon és viszonylag kedvező körülmények között tudjuk zárni ezt az évet, annak ellenére, hogy nagymértékű rezsiemelkedés van, bár ennek a hatását igazán majd 2023-ban fogjuk tapasztalni, hiszen a gáz- és távhődíj idén csak az utolsó negyedévben emelkedett. Eredményes volt az ősszel indított hőenergetikai megtakarítási program: jelentős, egyetemi szinten 53 %-os megtakarítást értünk el a felhasznált mennyiségeket tekintve októberben, novemberben ennél kevesebbet, de a két hónapot tekintve még így is 40 % körüli a különbség az elmúlt év azonos időszakához képest – hangsúlyozta Bács Zoltán, hozzátéve: sajnos ez a mennyiségi megtakarítás pénzügyileg még így is jóval nagyobb pénzkiadást jelent, és jövőre már az áramot is drágábban kapja az intézmény. Az energia biztosítása és költségeinek finanszírozása az egyik legnagyobb kihívás napjainkban – jegyezte meg.

A kancellár beszámolt a finanszírozási szerződés felülvizsgálatáról is, az elmúlt év tapasztalatai és az intézmények visszajelzései, észrevételei alapján ugyanis több módosítást is végrehajtanak a finanszírozás és az indikátorok elszámolásának módszertanán.

Lezárult a Debreceni Egyetem akkreditációs folyamata, a MAB jelentéstervezetének részleteiről Bartha Elek oktatási rektorhelyettes számolt be, kiemelve, hogy nagyon pozitív véleményezést kapott az intézmény.

- A Debreceni Egyetem az intézmény egészére kiterjedő formális minőségbiztosítási rendszert tart fent, az oktatás és a kutatás menedzsmentje kiváló, a támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítménygazdálkodási – és az infrastruktúra kiváló hátteret biztosítanak az oktatási kutatási tevékenységhez. Ennek alapján az intézmény 2027-ig terjedő 5 évre akkreditálható – ismertette a MAB-véleményt Bartha Elek oktatási rektorhelyettes hozzátéve, hogy közbenső monitoring eljárásra sincs szükség az akkreditációhoz, így az intézmény kiemelt minősítésű intézmény besorolást kap, ami fontos tény a jövőbeli szakindítások kapcsán.

A Szenátus idei utolsó ülésén Professor Emeritus cím adományozásáról, a testület állandó bizottsági összetételének módosításáról is szavazott. 

Változott az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata: a feladatok átstrukturálásával és bővülésével párhuzamosan az Oktatási Igazgatóság Oktatási Főigazgatóságként folytatja a tevékenységét, az oktatási igazgató oktatási főigazgató lesz, valamint a HKSZK vezetőjének elnevezése szintén főigazgatóra változik. A munkajogi szabályzatok revíziójával párhuzamosan a korábbi közalkalmazotti jogviszonyra jellemző eljárásokat és terminológiákat is aktualizálták, az intézményi nyugdíjazási szabályokra kiterjedően.

Az intézmény számos szabályzatát meg kellett változtatni a modellváltás és a jogszabályi környezet átalakulása miatt. A testület módosította többek között a Debreceni Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról és a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata több mellékletét, a Gazdálkodási Szabályzatot, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatot. Javaslatot fogadtak el a Hallgatói és Doktorandusz Képviselet Alapszabályának és a DE Számviteli Politika című szabályzatának módosítására, illetve jóváhagyták a közbeszerzési, a vagyongazdálkodási, a beszerzési, a pályázati és a lakástámogatási szabályzat módosítását is. Elfogadták a Klinikai Központ Működési Rendjének módosításáról szóló tájékoztatót és a Debreceni Egyetem egészségügyi adatvagyonról szóló szabályzatát. Hatályon kívül helyezte ugyanakkor a Szenátus a DE Versenyeztetési Szabályzatát és az informatikai rendszer üzemeltetői szabályzatát.

Az oktatási ügyek között javaslatot hagyott jóvá a testület többek között a 2023. februárban és szeptemberben induló képzések önköltségmértékének megállapítására, gazdasági agrármérnöki alapszak és orvos-közgazdász mesterszak létesítésére a Gazdaságtudományi Karon, meglévő alap- és mesterszakok angol nyelven történő indítására a Bölcsészettudományi és a Zeneművészeti Karon, valamint több alap- és mesterképzéshez kapcsolódóan új szakirányok és specializációk indítására. 


A Szenátus hozzájárult együttműködési megállapodás megkötéséhez az üzbég University of Digital Economics and Agrotechnologies és az indiai Dev Sanskriti Vishwavidyalaya University intézményekkel, valamint a Samsung SDI Magyarország Zrt-vel, illetve jóváhagyta utólagosan  a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, a South Dakota State University-vel, a Pro Bono Publico Egyetemi Konzorciummal és a Continental Automotive Hungary Kft-vel kötött együttműködési megállapodásokat. 

Az egyetemi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódóan a testület támogatta az UD Agrár Kft. alapításáról szóló határozatot. Utóbbi cég a 2023-ban nagy valószínűséggel megnyíló Vidékfejlesztési Programhoz való kapcsolódási lehetőségek kihasználására jön létre, amellyel az intézmény bemutatóüzemeink, tangazdaságaink modernizálására nyílna lehetősége. Szintén támogatta a Szenátus az UD FOREST ingatlankezelést végző gazdasági társaság alapításáról szóló előterjesztést, melynek célja a Debreceni Egyetem tulajdonában álló meghatározott célú ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési, létesítményfenntartási-, kezelési feladatok hatékony ellátása. Az előterjesztés kapcsán Bács Zoltán kancellár elmondta, hogy az új társaság kezeli majd a még 2021-es intézményi modellváltáshoz kapcsolódóan 2023 január végétől a Debreceni Egyetem tulajdonába kerülő jelenleg Forest Offices-ként ismert létesítményt. A 32 ezer négyzetméteres Forest Center lehetőséget nyújt piaci vállalatokkal történő együttműködésre, azok számára működési felület biztosítására, saját egyetemi tevékenységekre, valamit itt tervezi az egyetem elkülönített infrastruktúrán és szervezetben létrehozni a térítéses betegellátás új körülményeit is.

Az év utolsó Szenátusa komolyzenei előadással zárult, Debussy Álmodozás című darabját Lakatos Péter, a Zeneművészeti Kar dékánja adta elő zongorán.

Sajtóközpont