Elismerés a helynevek kutatásáért

Elismerés a helynevek kutatásáért Koszorúzással, díjátadóval tisztelgett Kiss Lajos nyelvész, a 20. századi magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja előtt a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke. Az ünnepség keretében adták át az akadémikusról elnevezett díjat, amelyet idén Köteles-Szőke Melinda, a HUN-REN–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport munkatársa vehetett át.

Fehértói Katalin, a kiváló személynévkutató 2005-ben alapított díjat férje, Kiss Lajos emlékére. A Debreceni Egyetem (DE) Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által gondozott Kiss Lajos-díjat a kuratórium kétévente ítéli oda annak a 40 év alatti fiatal kutatónak, akinek munkássága a magyar névtörténeti (személy- vagy helynévtörténeti) kutatásokat jelentős új tudományos eredményekkel gyarapította. 

- Kiss Lajos munkásságának központi területét a névkutatás, a történeti helynévkutatás jelentette. Fő műve az öt kiadásban megjelent Földrajzi nevek etimológiai szótára, amely hosszú időre meghatározó, alapvető jelentőségű a magyar helynév-etimológiai kutatások számára – ismertette köszöntőjében Rácz Anita, a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, a Kiss Lajos-díj kuratóriumi elnöke kiemelte: mivel Kiss Lajos Debrecenben született, iskoláit és egyetemi tanulmányait is itt végezte, és egész életében erősen kötődött szülővárosához, továbbá egyetemi oktatóként is a Debreceni Egyetemen kezdte el tudományos pályáját – és kívánsága szerint végső nyughelye is a városban van –, a díj gondozását Fehértói Katalin a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékére bízta.

- A kuratórium egyhangú döntéssel ebben az évben Köteles-Szőke Melindának a történeti nyelvészet terén eddig elért eredményeit ismerte el a rangos kitüntetéssel – jelentette be Rácz Anita.

A díjátadót követően a kuratórium tagja, Hoffmann István akadémikus, a DE BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet kutató professzora méltatta Köteles-Szőke Melinda tudományos munkásságát.

- Fő kutatási területe a magyar nyelvtörténet. Saját kutatómunkája mellett a kezdetektől részt vállalt a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken folyó névtani programokban is, így a Korai magyar helynévszótár című sorozat feladataiban, illetve a Magyar Digitális Helynévtár korai helynévtári moduljának a kialakításában. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által koordinált Magyar Nemzeti Helynévtár Program munkálatainak is aktív résztvevője – ismertette Hoffmann István.

A rendezvény zárásaként Köteles-Szőke Melinda Korai okleveleink helynévtörténeti forrásértéke címmel tartott előadást a BTK kari tanácstermében kedden rendezett ünnepségen.

A díjátadót megelőzően a rendezvény keretében a résztvevők koszorút helyeztek el Kiss Lajos Péterfia utcai emléktáblájánál, majd megemlékezést tartottak a nyelvész debreceni Köztemetőben lévő sírjánál.

Sajtóközpont – BZs