Diplomaosztó a BTK-n

Alap-, mester- és tanárképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben nappali és levelező tagozaton végzett hallgatók vehették át oklevelüket pénteken a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának diplomaosztóján. A Főépület Díszudvarán rendezett ünnepségén átadták a kar kitüntetéseit is.

A diplomát szerzők száma meghaladta a 650 főt, ezért két ünnepséget is rendezett a kar. A délelőtti eseményen Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Karán (BTK) a BA-alapképzés keretében 310, nappali és levelező tagozaton – andragógia, anglisztika, germanisztika-néderlandisztika, germanisztika-német, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, közösségszervezés, magyar, néprajz, pedagógia, politikatudományok, pszichológia, romanisztika-olasz, szabad bölcsészet, szlavisztika-orosz, szociális munka, szociológia, történelem, újlatin nyelvek-francia és újlatin nyelvek-olasz szakokon – sikeresen záróvizsgázó végzős vehette át diplomáját.

A második eseményen osztatlan tanárképzésben 78 fő angol nyelv és kultúra tanára, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, biológiatanár, etika, földrajztanár, hollandtanár, hon- és népismerettanár, könyvtárostanár, közösségi művelődés tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, matematikatanár szakpárokon szerzett oklevelet. Mesterképzés keretében nappali tagozaton 102, levelező tagozaton pedig 32 jelölt felelt meg a képesítési követelményeknek amerikanisztika, andragógia, anglisztika, esztétika, filozófia, finnugrisztika, fordító és tolmács, kommunikáció és médiatudomány, kulturális mediáció, német nyelv, - irodalom és kultúra, néprajz, neveléstudomány, pszichológia, szociálpolitika, szociológia, történelem mesterszakokon.

A szakirányú továbbképzésben 133 fő végzett alkalmazott muzeológia, angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító, angol-magyar társadalomtudományi szakfordító, fejlesztéspolitikai szakreferens, információs és kommunikációs technológiák, mentálhigiéné, sport-pszichodiagnosztika és tanácsadás, pedagógus szakvizsga szakokon.

- Ezen a kapun átlépve, kikerülnek az alma mater falai közül, de reméljük, nem maradnak magukra, hiszen viszik mindazt a tudást, képzettséget, tapasztalatot, amelyet az egyetemi évek alatt szereztek. Önök azonban nem csupán információkra, tudásra tettek szert, hanem olyan belátási, megértési képességekre is, amelyek – mondjuk ki büszkén – leginkább a bölcsészekre jellemzőek – mondta ünnepi beszédében Keményfi Róbert, a BTK dékánja.

- Végezzenek bármilyen szakot, mindannyian beleláttak az emberi műveltség egy-egy szegletébe. Megismertek egy másik nyelvet, egy másik kultúrát – annak teljes mélységében és szépségében.  Képesek megérteni más gondolkodásmódokat, véleményeket, sőt – reményeim szerint – mérlegelni azok igazságtartalmát. Önöké az a tudás, amellyel a körülöttünk lévő emberi világ jelenségei, művészeti alkotásai, történelmi hagyományai, nyelvei érthetők és értelmezhetők – hangsúlyozta Keményfi Róbert.

Az ünnepi beszédet követően hagyományosan esküt tettek a végzősök, akik diplomájukat, valamint a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában szerzett okleveleket, illetve a Hatvani István Szakkollégiumban végzett külön tanulmányokat igazoló tanúsítványokat Bartha Elek oktatási rektorhelyettestől, Keményfi Róbert dékántól és Takács Levente oktatási dékánhelyettestől vehették át.

Az esemény a diplomák átvétele után elismerések, kitüntetések átadásával folytatódott.

A Debreceni Egyetem Rektora eredményes és lelkiismeretes munkájáért Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Molnár Dánielnek, a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola IV. éves doktoranduszának, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökének.

A Bölcsészettudományi Kar Emlékérmét vehette át:

Hajnády Zoltán nyugalmazott egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar és az orosz doktori képzés érdekében végzett magas színvonalú aktív tudományos és oktató munkája elismeréseként.

Pusztai Gabriella, a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet egyetemi tanára a kar és a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet érdekében kiemelt aktivitással és hatékonysággal végzett oktatási, kutatási és innovációs tevékenységének elismeréséül.

Pusztai Gábor, a Néderlandisztika Tanszék egyetemi docense a kar érdekében végzett évtizedes toborzási munkája elismeréséül.

Séllei Nóra, az Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanára kiemelkedő tehetséggondozási és közéleti tevékenységéért, amelyekkel jelentősen hozzájárult a kar és az egyetem hírnevéhez.

A Bölcsészettudományi Kar Emlékérme azoknak adományozható, akik jelentős mértékben elősegítették a kar oktatási és tudományos tevékenységének fejlesztését.

A Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült:

Dobi Edit, a Magyar Nyelvtudományi Intézet habilitált egyetemi docense a kínai hallgatók magyar képzése terén végzett jelentős és kiemelkedő munkájáért.

Nagy Andrea, a Francia Tanszék egyetemi docense a kar és a Francia Tanszék érdekében végzett kiváló oktatói, tanszékvezetői munkájáért.

Nagy Levente, a Politikatudományi Tanszék egyetemi docense több éves kiemelkedő oktatói, tanszékvezetői, intézetigazgatói munkája elismeréséül.

Nagy Tibor, az Angol-Amerikai Intézet nyelvtanára több évtizedes lelkiismeretes, magas színvonalú munkájának elismeréséül.

Sebestyén Attila, a Média- és Könyvtártudományi Intézet egyetemi adjunktusa a kar és az intézet érdekében végzett kimagasló munkájáért.

A Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele kitüntetés azoknak az oktatóknak és nem oktató dolgozóknak adományozható, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik, és a kar közéletében aktív tevékenységet fejtenek ki.

A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicsérete kitüntetésben részesült:

Biczó Gábor, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Társadalomtudományi Tanszék egyetemi tanára a Néprajzi Tanszéken végzett kimagasló oktatói, kutatói, valamint az angolnyelvű tudományszervezési munkája elismeréseként.

Csukonyi Csilla, a Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusa a tudományos és szakmai kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, valamint a tudományos utánpótlás gondozásában végzett kimagasló teljesítményéért.

Csűry István, a Francia Tanszék habilitált egyetemi docense, a Francia Tanszék korszerű, elektronikus, digitális oktatásáért, valamint a Kar minőségbiztosításáért végzett kiemelkedő munkájáért.

Hajdú Csilla, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet főkönyvtárosa a Néprajzi Tanszék és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatói, kutatói, hallgatói munkát segítő hatékony és kimagasló munkájának elismeréseként.

Rákosi György, az Angol-Amerikai Intézet habilitált egyetemi docense, a kar és az intézet érdekében végzett tudományszervezési munkájáért, kiemelkedő tudományos tevékenységéért.

Újné Pető Andrea, a Néprajzi Tanszék vezetőtanára, a néprajzi, pedagógiai kutatási tevékenységéért, a népi, nemzeti kulturális örökség magas szintű oktatásáért.

A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicsérete kitüntetés azoknak a karon dolgozó és tanuló személyeknek adható, akik az általános elvárások magas szintű teljesítésén túlmenően egy-egy speciális területen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Mindkét esemény a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának, valamint a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviseletének választmánya által odaítélt elismerések átadásával zárult.

Videó:

https://www.youtube.com/watch?v=T-aWkRgUIu0

https://www.youtube.com/watch?v=57n4Nbbmlz4

Sajtóközpont – BZs