Az MNB kiválóságai a GTK-n

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar 37 hallgatója nyerte el ebben a tanévben a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíját. Az erről szóló okleveleket csütörtökön vették át a díjazottak.

Kiemelkedő tanulmányi, közösségi és tudományos eredményének elismerése ez az ösztöndíj, mely reményeink szerint hozzájárul majd tanulmányainak még teljesebb kibontakoztatásához, céljainak eléréséhez – ezekkel a sorokkal gratulált a Magyar Nemzeti Bank a Debreceni Egyetem kiemelkedő hallgatóinak, akik közül többen már nem először nyerték el az MNB Kiválósági Ösztöndíját. 

- A Debreceni Egyetem számára rendkívül fontos a tehetséggondozás, valamint az oktatói-kutatói utánpótlás szempontjából a hallgatók tudományos előmenetele, amit itt a Gazdaságtudományi Karon kiemelten kezelünk. Ennek egyik megnyilvánulása ez az ösztöndíj is, melyet a Magyar Nemzeti Bank ajánl fel azok számára, akik a tanulmányaik mellett egyéb fontos közéleti vagy tudományos tevékenységet folytatnak – hangsúlyozta Fenyves Veronika dékán a csütörtöki oklevélátadón. 

A Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösztöndíjra a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel alapszakos, illetve a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a számvitel, a vállalkozásfejlesztés, valamint a vezetés és szervezés mesterszakos hallgatók pályázhattak.

Közülük is azok jelentkezhettek, akik legalább két félévet teljesítettek, nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban, az utolsó két egymást követő aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek, az érdemjegyeik kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, valamint tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek. 


A 2022/2023. tanévre a Debreceni Egyetemről 65-en (43 alap- és 22 mesterszakos hallgató) nyújtották be pályázatukat, közülük 37-en (30 alap- és 7 mesterszakos hallgató) nyerték el a 10 hónapra szóló ösztöndíjat. A díjazottak az erről szóló oklevél mellett egy kifejezetten az alkalomra készített, egyedi érmével ellátott Kiválósági ösztöndíjprogram-forgalmi sort, ünnepi csokoládét, valamint több MNB-s szakmai kiadványt kaptak elismerésül. 

Sajtóközpont-TB