ÚNKP-ösztöndíj a tehetségek támogatására

A Debreceni Egyetemről (DE) benyújtott 241 sikeres pályamű csaknem 300 millió forint támogatást nyert el az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) idei tanévre meghirdetett pályázatain.

A nyertes alap- és mesterszakos hallgatók, doktoranduszok, doktorvárományosok, oktatók és kutatók egy vagy két féléven keresztül részesülnek különböző összegű, havi 100 ezer, 150 ezer vagy 200 ezer forint összegű ösztöndíjban a 2022/23-as tanévben.

A 2022. április 29-én megjelent felhívásra a Debreceni Egyetemről 441-en jelentkeztek, ebből 438 volt formailag megfelelő és érvényes. A pályázatok szakmai bírálatát az alap- és mesterszakos hallgatók esetében a karok, a doktoranduszok, doktorvárományosok és posztdoktorok esetében a doktori tanácsok, illetve a doktori iskolák végezték.

Az úgynevezett Bolyai+ kategóriában azok az oktatók és kutatók nyerhettek ÚNKP-támogatást, akik Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíjban is részesülnek a következő tanévben.

A „Tehetséggel fel!” kategóriában pedig azok a fiatalok pályázhattak, akik egyetemi tanulmányaikat 2022. szeptemberében kezdik el, és középiskolásként országos tanulmányi versenyek helyezettjei voltak vagy az előző tanévben ebben a kategóriában ösztöndíjban részesültek. Az Új Nemzeti Kiválóság Programra benyújtott pályaművekről a végső döntést a Kulturális és Innovációs Minisztérium hozta meg.

A nyertes pályázók ösztöndíján felül az egyetem további 116 millió forintnyi, a kutatásokra fordítható támogatásban részesül.

- A személyi ösztöndíjakon felül, azok negyven százalékának megfelelő összegű támogatást is biztosít a minisztérium az egyetem számára. Ez az ösztöndíjasok kutatásaira, valamint a felsőoktatási intézmény általános költségeinek (kutatással összefüggő intézményi működési és lebonyolítási költségek, témavezetők díjazása) finanszírozására fordítható. Így az egyetem is érdekelt a program minél sikeresebb megvalósításában, minél több tehetséges hallgató és fiatal oktató kiváló teljesítményre ösztönzésében - mondta a hirek.unideb.hu portálnak Varga Zsolt tudományos igazgató, az intézmény ÚNKP-koordinátora.

Hasznos információ a nyerteseknek: jogi értelemben akkor válnak ösztöndíjassá, ha a hallgatói (alap-, mester-, osztatlan-, doktorandusz-), illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyukat legkésőbb 2022. szeptember 21-ig igazolják. A szerződéskötési eljárás menetéről valamennyi nyertest személyesen értesíti a Tudományos Igazgatóság.

Sajtóközpont - BZs

 

 

Dokumentumok