Ülésezett a fenntartó alapítvány kuratóriuma

A Debreceni Egyetem idei közbeszerzési tervének és működési szabályzatának néhány módosítása, valamint a DE Klinikai Központ működési rendjének változásai is napirendre kerültek a fenntartó alapítvány kuratóriumának legutóbbi ülésén.

A Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának október 19-i ülésén több egyetemi szabályzat módosításáról döntött a testület.

Egyebek mellett jóváhagyta az egyetem 2022-es közbeszerzési tervét érintő változásokat, határozott az egyes munkakörök betöltésével, foglalkoztatással kapcsolatos szabályokról, valamint a pályáztatás rendjéről. Napirendre került az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának "A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje" című fejezet módosítása, melyet a Szenátus szeptemberi döntése alapján a kuratóriumi tagok is támogattak az ülésen. 

A szabályzati módosítások mellett a kuratórium támogatta a Debreceni Egyetem Klinikai Központ működési rendjének módosítását, áttekintették az egyetem energiahatékonysági intézkedéseit, a fogyasztási adatokat.  Bács Zoltán kuratóriumi titkár, a DE kancellárja tájékoztatta a kuratóriumi tagokat a megtakarítási javaslatokról, amelyek általános és speciális intézkedéseket egyaránt tartalmaznak. A kuratórium felszólította az intézmény vezetését, hogy a működés fenntartása mellett tartsák be a megtakarítási előírásokat. 

Az ülésen szó volt még az Állami Számvevőszék modellváltás kapcsán lefolytatott vizsgálatáról, melyben az ÁSZ megállapította, hogy a Debreceni Egyetem az elmúlt egy évben szabályszerűen gazdálkodott és teljesítményértékelését is megfelelően végezte. A kuratórium áttekintette a DE céljainak elérését meghatározó indikátorok számszerű eredményeit is.

A kuratóriumi ülésen jelen volt Kossa György kuratóriumi elnök, Szilvássy Zoltán, Szólláth Tibor, Balla György kuratóriumi tagok, Orbán Ildikó, az alapítvány felügyelőbizottságának elnöke, Mancsiczky László felügyelőbizottsági tag, László Géza vagyonellenőr, Wessely Vilmos könyvvizsgáló, valamint Bács Zoltán, a GTIDEA titkára.

Sajtóközpont