Tudományos elismerés

A Debreceni Egyetem több oktatója is magas rangú szakmai elismerést vehetett át a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Bizottságának (MTA DAB) február 26-án tartott éves közgyűlésén.

Az ünnepségen elsőként Gergely Pál, az MTA DAB elnöke tartott beszámolót a testület 2019-es munkájának eredményeiről, majd a szakbizottságok tevékenységét összegezte Hodossy-Takács Előd, az MTA DAB főtitkára.

Az esemény ezt követően szakmai elismerések átadásával folytatódott.

A Debreceni Egyetem (DE) oktatói közül DAB Pro Scientia díjban részesült Barta János, a Bölcsészettudományi Kar (BTK) Történelmi Intézet, Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi nem önálló Tanszék professor emeritusa és Hoffmann István, a BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi nem önálló Tanszék professzora.

Az elismerés átvételét követően Barta János „Kazinczyak és Kossuthok nyomában (források Zemplén megye 18. századvégi társadalmának megismeréséhez)”, Hoffmann István pedig „A helynév mint tudományos forrás” címmel tartott tudományos előadást.


Az ünnepségen DAB Plakettet vehetett át Holb Imre, a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Kertészettudományi Intézet professzora, Maticsák Sándor professzor, a BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet, Finnugor Nyelvtudományi nem önálló Tanszék vezetője és Szűcs Gabriella, a DE Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék professzora.


Csatár Péter, a DE BTK Germanisztikai Intézet egyetemi docense pedig a DAB Elismerő Oklevelében részesült.


Sajtóiroda - BZs