Köszönet a pedagógusoknak

Köznevelési intézményeinek tanárait, tanítóit, óvodapedagógusait, kisgyermeknevelőit köszöntötte pedagógusnap alkalmából a Debreceni Egyetem. Munkájukat apró ajándékkal köszönte meg az intézmény.

- Az ifjúság nemzeti érték, amelynek nevelése, tudásának gyarapítása magasztos feladat. A pedagógusnapon kifejezhetjük megbecsülésünket és összetartozásunkat – hangsúlyozta Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese a pedagógusnapi ajándékok átadásakor a DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiumában.

Kiemelte, hogy az egyetem kiemelt feladatai közé tartozik a tanárképzés és a köznevelési intézmények működtetése, s ez a küldetés túlmutat a régió határain. A tanárképzés meghatározó szereplői a köznevelési intézmények és pedagógusaik.

- A pedagógusok a rendkívüli helyzetben emberfeletti munkát végeztek. Segítségükkel az egyetem köznevelési intézményei járványhelyzetben egyik napról a másikra sikeresen álltak át a digitális oktatásra. A Debreceni Egyetem ezt az odaadó munkát kívánja most megköszönni – hangsúlyozta a rektorhelyettes.

A Debreceni Egyetem a régióban egyedülálló méretű intézményrendszert tart fent, 410 pedagógus dolgozik a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája három feladatellátási helyén, a Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiumában, valamint a két óvodában és a bölcsődében.

- A járványhelyzet alatt zavartalanul folyt a digitális térben alkalmazott oktatómunka az egyetem iskoláiban. A DE kiemelten foglalkozott a végzős középiskolás diákokkal, az intézmény igyekezett mindenben támogatni a fiatalok felkészülését a vizsgákra és a felvételire, a továbbtanulásra. A pedagógusok lelkiismeretes munkája nélkül azonban ez nem sikerült volna – jelentette ki Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Csengő utcai feladatellátási helyén.

Az oktatási igazgató szerint a Debreceni Egyetem által működtetett gimnáziumban, valamint szakképzőiskolában az elmúlt években folyamatosan javultak a felvételi eredmények, ez a tendencia a pandémia alatt sem szakadt meg.

- Az egyetem és köznevelési intézményei szoros egységet alkotnak. Egyes, folyamatban lévő európai uniós programok közös megvalósítása révén ez a kapcsolat tovább mélyült, segítve a pedagógusok munkáját és kiemelkedő teljesítményüket – mondta Pósáné Rácz Annamária oktatási igazgató.

Az Oktatási Igazgatóság az intézmény általános iskoláiba, óvodáiba és a bölcsődéjébe is eljuttatta az egyetem ajándékait.  

Sajtóiroda - ÉE