Történelmi léptékű tanulmánykötet

Roman Czaja, a toruńi Nicolaus Copernicus Egyetem professzorának 60. születésnapja alkalmából a világ legjelesebb középkortörténeti kutatói nemzetközi tanulmánykötettel tisztelegtek lengyel kollégájuk előtt.

Önmagában ez a tény még nem lenne különösebben hír értékű, hiszen számos tudós születésnapi évfordulója alkalmából készítettek már ünnepi köteteket, a Roman Czaja  tiszteletére megjelent könyv elkészítésének módja, terjedelme, mérete és kiadásának helye azonban nem szokványos. A kerek születésnapi évfordulóra meglepetésnek szánt kötetet úgy kellett a legnagyobb titokban összeállítani, hogy a szerzők szinte a világ minden tájáról küldték el kézirataikat: Angliából, Németországból, Olaszországból, természetesen Lengyelországból, Észtországból, Lettországból, Dániából, Ausztriából, Svédországból, Franciaországból, Magyarországról, de még Japánból és az USÁ-ból is. A 721 oldalas, 43 tanulmányt tartalmazó, nagy, A/4 méretű, mintegy 2,5 kg súlyú kötetet szerkesztése nemzetközi együttműködésben történt: Jürgen Sarnowsky (Hamburg), Krzysztof Kwiatkowski (Toruń), Hubert Houban (Lecce), Bárány Attila (Debrecen) és Pósán László (Debrecen) a koronavírus-járvány körülményei között napi online kapcsolatban végezték el a kéziratok szerkesztését, korrektúráját, gondozását. Mindemellett megszervezték azt is, hogy a tisztelgő tanulmányok rövid határidőn belüli megírására nem vállalkozó, de Roman Czaja szakmai munkásságát elismerő, azt nagyra becsülő, s előtte tisztelegni kívánó kollégák gratulálhassanak az ünnepeltnek.


A kötet elején a tabula gratulatoria 19 országból, 259 köszöntését kifejező történész nevét tartalmazza. A legtöbb esetben a kerek születésnapi évfordulókra megjelent ünnepi köteteket azok az egyetemek, kutatóintézetek adják ki, ahol az ünnepelt oktatott és kutatott. A Roman Czaja 60. születésnapjára készített impozáns könyv azonban nem Toruńban készült, hanem a Debreceni Egyetemen, amely 2018-ban a neves lengyel történész professzort díszdoktorává avatta.


A kötet szerkesztésében részt vevő két debreceni történész ezzel egyedülálló és újszerű módon szélesítették és erősítették nemzetközi szakmai kapcsolataikat, és tették nagyon széles nemzetközi tudományos palettán ismertté a Debreceni Egyetemet. A kiadvány az ötlettől a megvalósulásig alig egy esztendő alatt valósult meg, és ez minden szerzőből és tisztelgőből elismerést váltott ki. A születésnapi kötet a kívánt időre elkészült, amit szerkesztők és a szerzők nevében augusztus 29-én egy szűk baráti, családi és szakmai körben rendezett ünnepségen Jürgen Sarnowsky és Pósán László adott át Toruńban. A DE BTK Történelmi Intézetének nemzetközi kapcsolatrendszere, hosszú időre visszanyúló tudományos együttműködései, közös kutatásai, személyes ismerősi köre nélkül mindez aligha történhetett volna meg.


Az ünnepi kötet angol, német és olasz nyelvű tanulmányai a Roman Czaja által kutatott témákhoz kapcsolódóan három nagy tematikus egységbe fogottan, amennyire lehetett, kronologikus elvet követve szerepelnek. 14 tanulmány foglalkozik a keresztes háborúk, szerzetes lovagrendek témájával, 14 a Német Lovagrend poroszországi államának, Poroszországnak a történetével, és 15 a középkori gazdaság-, városok-, valamint a Hanza-kereskedelem kérdéseivel. Számos tanulmány egyben olyan középkori forrásközlés is, amelyeket e kötetben publikáltak először. A Roman Czaja 60. születésnapjára Debrecenben kiadott ünnepi kötet az elmúlt két évtizedben a Magyarországon megjelent, külföldi szerzők tanulmányait is tartalmazó könyvek között a legszélesebb nemzetközi kutatói kört vonultatja fel, ami a Debreceni Egyetemen folyó középkortörténeti kutatások nemzetközi beágyazottságának és elismertségének is a visszaigazolása.


A mindössze 250 példányban megjelent, így unikumnak számító kiadvány egy példányát a Toruńban, szakmai és baráti körben rendezett születésnapi ünnepségen vehette át Czaja professzor.


Roman Czaja történész professzor tudományos munkássága nemzetközi hírű. 13 könyv, csaknem 200 tanulmány szerzője. Számos tudományos recenzió, lektori vélemény és 30 kötet szerkesztése fűződik nevéhez. Számos nemzetközi tudományos társaság vezető tisztségviselője, elnöke a Nemzetközi Várostörténeti Bizottságnak. Kapcsolata a Debreceni Egyetemmel több, mint egy évtizedre nyúlik vissza.


Sajtóiroda