Sokszínű agrárképzés

Az osztatlan agrármérnöki, a 6 alap- és a 7 mesterszak mellett, felsőoktatási szakképzésekkel várja a most felvételizőket a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara (MÉK). A karon kiemelten fontos a gyakorlatorientált képzés és a nemzetköziesítés.

MÉK az agrárium számos területére képez szakembereket. Szeptembertől alapképzésben élelmiszer-, kertész-, lótenyésztő, lovassport szervező agrár-, mezőgazdasági-, természetvédelmi-, vadgazda mérnöki szakok közül választhatnak a leendő hallgatók. Emellett osztatlan képzésben hirdetik meg az évek óta egyik legnépszerűbb, agrármérnöki képzést. A 6 alap-, és a 7 mesterszak mellett ménesgazda és mezőgazdasági felsőoktatási szakképzést kínál a kar.

- Most nem indítunk új szakot, az a célunk, hogy az amúgy is nagyon színes kínálat keretében egyre kiválóbb képzést nyújtsunk. Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy minél több gyakorlati szakembert hívjunk meg a karra előadást tartani, például az állattenyésztés fortélyairól, vagy a kertészet újdonságairól. Így sokkal életszerűbben lehet bemutatni egy-egy szakterületet a hallgatóknak- mondta Bánáti Diána dékán.

A kar vezetője hangsúlyozta, a legfontosabb cél, hogy a MÉK-en diplomát szerző fiatalok jól megalapozott elméleti tudással és széleskörű gyakorlati ismerettel rendelkezzenek, akik ismerik a legújabb technológiákat is. Ezért nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre.

- Az elmúlt évben összesen több mint 150 cégnél tölthette a 7. féléves képzését mintegy 500 hallgató. A félév alatt a diákok a gyakorlóhelyen már alkalmazhatják az addig megszerzett elméleti tudásukat, és belelátnak abba, hogyan működik egy üzem, egy cég, megismerik a munkafolyamatokat. A duális képzésünk is egyre bővül, duális képzésre jelenleg 19 cég fogad hallgatókat, de folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több ipari partnerrel kössünk megállapodást- hangsúlyozta Bánáti Diána dékán.

A karon kikérik, majd az ipari partnerek véleményét az itt végzettekkel kapcsolatban, többek között arról, hogy szerintük milyen tudásra lenne még szüksége a fiataloknak. Emellett az egykori hallgatókat is megkérdezik majd, hogy hogyan hasznosították munkájukban az itt szerzett tudást. A cégek és a diplomások tapasztalatait, javaslatait később a tananyagokba is beépítik. A kart vonzóvá teheti az is, hogy a Debreceni Egyetem 14 karával szélesebb körű együttműködésre is lehetőséget ad.  A jól képzett, a legújabb kutatási eredményekkel tisztában lévő, azt magas színvonalon művelő szakemberek a legfrissebb szaktudást tudják átadni a hallgatóknak.
Az oktatás és a képzés színvonalának növelését szolgálja a nemzetköziesítés is.

- Minél több külföldi vendégelőadót szeretnénk meghívni a karra. Ez a képzés mellett azért is fontos, mert a nemzetközi kapcsolatok közös kutatási programokat alapozhatnak meg, és a nemzetközi pályázatokon is eredményesebb részvételt tehetnek lehetővé - tette hozzá a kar vezetője.

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra. Az egyre szélesebb területekre kiterjedő doktori iskolák – és azok doktori programjai – megfelelő hátteret nyújtanak a tehetséges fiatalok tudományos továbbképzéséhez.
A kar számára fontos, hogy képzéseik egyre jobb helyen szerepeljenek a különböző rangsorokban. Éppen ezért hozták létre a Nemzetközi Kiválóság Bizottságot, amely azt vizsgálja, mit tehetnek a jövőben azért, hogy hazai és nemzetközi szinten is színvonalasabb legyen az oktatás és a kutatás.  

A kar szeptemberben induló képzésiről itt https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=234&elj=20a&oldal=2&fej=D tájékozódhatnak. A kar honlapja pedig itt  https://mek.unideb.hu/ érhető el.

Sajtóiroda