Szele Tiborra emlékeztek

Tudományos emléküléssel, koszorúzással és emléktábla-avatással idézték fel az Algebra és Számelmélet Tanszéket vezető, fiatalon elhunyt matematikus, Szele Tibor emlékét születésének századik évfordulóján a Debreceni Egyetemen.

- Szele Tibor Debrecenben érettségizett, diplomázott, majd elment, hogy olyat tanuljon, amit helyben nem tud, de azután visszatért Debrecenbe, s a megszerzett új tudással algebraiskolát hozott létre, vezetője volt a debreceni Algebra és Számelmélet Tanszéknek. Ez az az örökség, melyet ápolnunk és folytatnunk kell – hangsúlyozta Bérczes Attila, a Debreceni Egyetem Természettudomány és Technológiai Kar Algebra és Számelmélet Tanszékének vezetője a június 13-ai emlékülés megnyitóján a DAB Székházban. A rendezvényt a Debreceni Egyetem Matematikai Intézete, az MTA DAB Matematikai Munkabizottsága és a Bolyai János Matematikai Társulat Hajdú-Bihar Megyei Tagozata közösen szervezte.

Szele Tibor 1918. június 21-én született Debrecenben, a Debreceni Református Kollégiumban érettségizett. 14 éves korától érdeklődött a matematika iránt, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok rendszeres feladatmegoldója volt, számos megoldását közölte a lap, 1934-ban elnyerte annak első díját is. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte, de egy félév után átiratkozott a debreceni egyetemre, ahol 1941-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet. Még abban az évben a Szegedi Tudományegyetem Elméleti Fizika Intézetében helyezkedett el, ahol elsősorban matematikai problémákkal foglalkozott, s érdeklődési köre egyre inkább az algebra felé fordul. Már 1942-ben elkészítette gráfelméleti témájú doktori értékezését, de katonai szolgálata miatt csak 1946-ben védte meg. 1946-tól a szegedi Bolyai Intézetben Rédei László munkatársa, Kalmár László tanársegédje, utóbbival később is szoros kapcsolatban maradt, hosszú levelezést folytatott. Később visszatért Debrecenbe, 1948-tól a Kossuth Lajos Tudományegyetem algebrát oktató magántanára, 1950-től tanszékvezető. Majd ugyanabban a tanévben Rényi Alfréddal és Varga Ottóval közösen megalapították a Publicationes Mathematicae tudományos folyóiratot, amely hamar nemzetközi hírnévre tett szert. 1952-ben Kossuth-díjban részesítették. 1955-ben betegségei kiújultak, s nem tudták megmenteni az életét, 37 éves korában elhunyt.

Rövid, de tartalmas szakmai pályáját 64 publikáció és a Bevezetés az algebrába című tankönyv fémjelzi, utóbbit mai napig használják az algebrában. Nagyon kedvelte a fiatalokat, sok diákot vezetett be az algebra világába. Ennek nyomán alapította a Bolyai János Matematikai Társulat 1970-ben a Szele Tibor emlékérmet azoknak a matematikusoknak a kitüntetésére, akik kutatómunkájuk kapcsán kiemelkedő eredményeket érnek el a fiataloknak a tudományos munkába való bevezetése terén.

„Üstökszerű pályája tudományos életünk egét örökké bevilágítja” címmel Pálfy Péter Pál, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója ismertette Szele Tibor életét. Szabó Péter Gábor, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, a Kalmárium című kötet szerzője Kalmár László és Szele Tibor levelezése címmel mutatta be a két kiváló matematikus barátságát.

Szele Tibor tudományos tevékenységét az Algebra és Számelmélet Tanszék három oktatója tárta fel. Nyul Gábor adjunktus Hamilton-utak turnamentekben, Pink István adjunktus Az Euler-Fermat-tétel egy általánosítása, míg Pongrácz András adjunktus Szele Tibor csoport- és gyűrűelméleti munkássága címmel tartott előadást.


A tudományos emlékülés előtt a résztvevők megkoszorúzták Szele Tibor sírját a Debreceni Köztemetőben, valamint a KLTE Baráti Köre közreműködésével emléktáblát avattak a Matematikai Intézetben.

Sajtóiroda - TPL