A jövő szakmáját építi a DEENK

Új tanulmányt készített a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár részvételével a data stewardok, vagyis az adatgazdász szakemberek képzésfejlesztésén dolgozó nemzetközi munkacsoport. A szakma kompetenciáinak vizsgálata alapján összeállított anyag lehetőséget adhat egy data steward képzési terv kidolgozásához.

A kutatási adatkezelés kultúrájának változásaiért, az adatkezelési tervek elkészítéséért, az adatok kezeléséért, illetve azok fenntarthatóságáért felelős data stewardokból egyelőre kevés van az országban, az egyik ilyen szakember éppen a Debreceni Egyetemen dolgozik. A fentebb soroltak mellett az adatgazdász feladatai közé tartozik az is, hogy a különböző kutatások során feltérképezze a kutatási adatok megosztásának lehetőségeit, infrastruktúra-fejlesztést végezzen, valamint különböző adatkezelési szabályzatokat alkosson.

A közelmúltban a szakma fejlesztéséért felelős külföldi munkacsoport, az EOSC Association Data Stewardship Curricula and Career Paths – melynek a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár is a tagja – egy friss tanulmányt jelentetett meg, melyben olyan kompetenciákat, szerepköröket és készségeket azonosítottak, melyek kulcsfontosságúak egy lehetséges data steward képzési terv kidolgozásához.

- A munkacsoport tizenhét ajánlást fogalmazott meg az európai és a nemzeti döntéshozók, a kutatásfinanszírozók és a kormányzati képviselők számára, valamint további tizenhármat a kutatásokat végző intézményeknek a data stewardok képzésével kapcsolatosan. Az egyetemi részvétel mutatja, hogy az DE aktív szerepet vállal az adatvezérelt tudomány által életre hívott új szakmák felvirágoztatásában és így a tématerületi kutatások előmozdításában – mondta a hirek.unideb.hu-nak Fazekas-Paragh Judit, a DEENK Oktatás- és Kutatástámogatási Osztályának vezetője.

A munkacsoport javaslatai között szerepel többek között az azonosított kompetenciák nemzetközi szintű harmonizálása, különböző specializációk indítása a data stewardok szakmai képzésében, nemzetközileg elismert oklevél bevezetése, valamint szó esik arról is, hogy a szak fő tantárgyait több tudományterületen is oktatnák fiatal kutatók számára, ezzel felkészítve őket a data steward munkakör betöltésére a kutatások során.

Sajtóközpont - BZ