Hiánypótló tankönyv a megelőző orvostanról

A Debreceni Egyetem szakembereinek közreműködésével készült el a Megelőző orvostan és népegészségtan új tankönyve az orvostanhallgatóknak és az egészségtudományok más területein tanulóknak. A megelőző orvostan és népegészségtan tárgynak hosszú évek óta ez az első egységes, a négy hazai orvosképző egyetemen használt tankönyve.

-    Rendkívül örömteli, hogy a négy orvosképző egyetem kiváló együttműködésének eredményeként megjelenhetett ez az új tankönyv. Az intézmények szakembereinek közös munkája korábban más tárgyak esetén is sikeres volt, hiszen az elmúlt években több kiadvány is született, amelyet egységesen minden egyetemen használnak az oktatásban – hangsúlyozta Mátyus László, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja. 

A megelőző orvostan és népegészségtan tárgynak eddig nem volt olyan tankönyve, amivel az egyetemeken egységesen definiálni tudták volna a szakmát, illetve a medikusoktól elvárt tudást. 

-    Ez önmagában is problémát jelentett, de a hiány azt is kifejezte, hogy van egy orvosi diszciplína, aminek hazánkban elbizonytalanodott a háttere. Az egyetemek népegészségtani intézetei próbálnak ezen változtatni. Az egyetemi grémiumok megújították a Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgát, és akkreditálták az Életmódorvostan és prevenció licencet. Ennek a törekvésnek a részeként jelent meg a Megelőző orvostan és népegészségtan új tankönyve – ismertette Sándor János, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészség- és Járványtani Intézetének igazgatója. 

A tankönyvprojektet koordináló Debreceni Egyetem részéről Sándor János professzor szerkesztette a kiadványt. Az intézetből Balázs Margit, Bíró Éva, Diószegi Judit, Fiatal Szilvia, Nagy Károly, Pálinkás Anita, Pikó Péter, Szűcs Sándor, Varga Orsolya, Vincze Ferenc, illetve a jelenleg külföldön dolgozó Ádám Balázs voltak a szerzők között. 

-    Mára a medikusok jelentős része megérti, hogy leendő orvosként nekik is szerepük lesz abban, hogy ha az ország lakossága nem részesül a preventív medicina és a népegészségtan szolgáltatásainak hasznából, marad a megelőzhető halálozás rettenetes hazai statisztikája, vagy ha sikerül ezen az állapoton változtatni és javulhatnak az ország népegészségügyi mutatói, tovább és egészségesebben élnek majd az emberek Magyarországon. Reméljük, hogy ezt a szemléletváltozást tudja majd támogatni a tankönyv. A szerzőknek ez volt a szándéka – fejtette ki Sándor János professzor. 

A tankönyvet ingyenes online tananyagként hozták létre, a Medicina könyvkiadó eBookjai közül bárki számára letölthető. A kiadvány jól használható lesz a népegészségügyi osztott képzések oktatása során is. A mesterképzési tananyagba integrálást a Népegészség- és Járványtani Intézetből Bárdos Helga egyetemi docens vezeti. 

A Népegészség- és Járványtani Intézetben folyamatosan dolgoznak a megelőző orvostan és népegészségtan tárgy megújításán. Többek között azzal, hogy az időigényes és kevés új ismeretet adó üzemlátogatásokat kivezették a képzésből és kiváltották az intézet által gyártott filmekkel, valamint az ezekhez kapcsolódó, önállóan feldolgozandó olvasnivalókkal; a tantermi előadások interaktív jellegét javították okostelefonokon megválaszolható tesztkérdésekkel, amelyet bekapcsoltak a bónuszrendszerbe is, így jelentősen tudták javítani az előadások látogatottságát. 

Az intézet beépítette az oktatásba a dohányzásleszokás-támogatás és az alkoholfogyasztás mérséklését célzó minimál intervenció gyakorlatának elsajátítását célzó modulokat is. A hallgatói visszajelzésekre is tekintettel, jelenleg a fizikai aktivitás fokozását segítő orvosi tevékenység módszertanát oktató modult állítják össze. Sándor János elmondta: munkájuk visszaigazolása volt, hogy a tavaly végzett medikusok kifejezetten pozitívnak értékelték az oktatásfejlesztési tevékenységüket. 

Sajtóközpont - CzA