Pfau Ernő tiszteletére

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar iskolateremtő professor emeritusa emlékére állított szobrot az intézmény a Böszörményi úti campuson. A bronz alkotást szerdán leplezték le ünnepélyes keretek között.

Pfau Ernő egész életében a Debreceni Egyetemet és elődjét, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet szolgálta. 1959-ben szerzett mezőgazdasági mérnöki oklevelet a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián, 1962-től tudományos segédmunkatársként, később tanársegédként, majd egyetemi adjunktusként és docensként dolgozott. Egyetemi tanári kinevezését követően a Vállalatgazdaságtani Tanszéket vezette. 1983-89 között a Debreceni Agrártudományi Egyetem rektorhelyettesi feladatainak ellátására kapott megbízást. A professor emeritus tavaly szeptemberben, életének 86. évében hunyt el. 

Múlhatatlan érdemei előtt tiszteleg a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara azzal a szoborral, amely a szintén legendás professzor, Kozma András emlékműve mellett kapott helyet a Böszörményi úti campuson.  

- A szoborpark felállításával a kar célja kettős: emléket állítani azoknak a személyiségeknek, akik tudásukkal, szakértelmükkel és elhivatottságukkal szolgálták a Debreceni Egyetem és jogelőd intézményei, illetve kutatási és oktatási területük fejlődését, valamint példát állítani intézményünk mai polgárai elé, bemutatva, miként tudja egy ember életútja szolgálni egy egész közösség javát – hangsúlyozta a szerdai szoboravatón Fenyves Veronika, a DE GTK dékánja. 

Pfau Ernő oktató, nevelő munkáját több mint négy évtizeden keresztül rendkívül magas színvonalon látta el. Nívódíjas tankönyveiből ezrek sajátíthatták el az agrárökonómiát, a logikus gondolkodást. Számos hallgatót készített fel a tudományos pályára, doktori fokozat megszerzésére. Hosszú ideig nem lehetett a Gazdaságtudományi Kar elődintézményeiben diplomát szerezni az általa oktatott, üzemtanhoz kapcsolódó tárgyak teljesítése nélkül. 

- Remegő lábakkal mentünk vizsgázni, hiszen az agrármérnöki pályafutás ötödik évében ez a szigorlat döntötte el, mikor lesz valaki agrármérnök. Az agrár-közgazdaságtan része lett az életünknek, a professzor úr hagyatéka nélkül nem lennénk teljesek – emelte ki ünnepi beszédében Stündl László, a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja.  

Pfau Ernő tudományos tevékenysége szervesen kapcsolódott oktató-nevelő munkájához. A szántóföldi növénytermesztés ökonómiai kérdéseivel, fejlesztési terveivel, gyakorlati alkalmazásával foglalkozott. Kutatómunkájának eredményeit több mint 100 tudományos közleményben, tanulmányban, kutatási jelentésben, valamint két disszertációban foglalta össze. 

- Pfau Ernő olyan menedzserszemléletű, kiváló oktató volt, aki a tananyag korszerűsítésében, az oktatás módszertanában, valamint a Debreceni Üzemtani Iskola kialakításában, annak továbbvitelében kimagasló eredményeket ért el. Munkásságát számos állami és szakmai testület ismerte el. Más kitüntetések, elismerések mellett tulajdonosa az Újhelyi Imre-díjnak, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettnek, a Debreceni Agrárkutatásért Emlékéremnek, továbbá - amire nagyon büszke volt - anyaintézményétől Dr. Kádár Béla-díjat vehetett át – sorolta Nábrádi András, a DE GTK tanszékvezető professzora. 


Pfau Ernő bronzszobrát Juha Richárd készítette. Az alkotás leleplezése után egyetemi és kari vezetők, egykori kollégák, hallgatók, családtagok, valamint barátok helyezték el az emlékezés virágait. 

Sajtóközpont-TB