„Mini” állásbörze a Műszaki Karon

Negyedik alkalommal, 19 cég részvételével rendezi meg állásbörzéjét január 19-én, szerdán 10 órai kezdettel – ezúttal online formában – a hallgatók és pályaválasztás előtt álló középiskolások számára a Debreceni Egyetem Műszaki Kara.

A program fontos célkitűzése, hogy megszólítsa a pályaválasztás, vagy felvételi előtt álló középiskolásokat is, segítve a tájékozódást a munkaerő-piaci követelményekről, elvárásokról és lehetőségekről. 

A rendezvény a Műszaki Kar jelenlegi hallgatói számára is biztosítja, hogy még diákként megismerkedjenek a régióban működő cégek tevékenységével, és ez alapján döntsenek majd a diploma megszerzését követően arról, hogy melyik munkahelyen, milyen munkakörben szeretnének elhelyezkedni.  

A programokról bővebb információ olvasható a https://konferencia.unideb.hu/hu/mini-allasborze.muszaki-kar-2022 oldalon. 

A rendezvény a https://konferencia.unideb.hu/hu/regisztracio-mini-allasborze-muszaki-kar-2022 linken érhető el.  

A program az EFOP-3.4.4-16-2017-00023 azonosítószámú „Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében” című pályázat keretein belül valósul meg. 

Sajtóiroda – BZs