Az intézmény egykori névadója, gróf Tisza István néhai miniszterelnök halálának 105. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott kedden a Debreceni Egyetem a Főépület előtti téren álló szobornál, Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotásánál.

Tisza István gróf és a Debreceni Egyetem szoros összefonódása az egyetemalapítás első gondolatától napjainkig tart – hangzott el az ünnepi rendezvényen.

- Az egyetem létrejöttét előkészítő elszánt törekvések éveit követően az államférfi még végigkísérhette a működés első négy évét és az egyetemtől díszdoktori címet kapott. Tragikus halála után a személyét övező megbecsülés jeleként a Magyar Királyi Tudományegyetem 1921-ben felvette nevét, száz évvel később, 2021-ben pedig az egyetemet fenntartó alapítvány viseli grófi Tisza István nevét – fogalmazott beszédében Kossa György.

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta: tetteivel és ránk hagyott írásaival útmutatást adott mindannyiunk számára, amely pontosan kijelöli az elvet, az irányt és a célokat, amelyek által a debreceni felsőoktatás megőrizheti öt évszázados hírnevét, s megalapozott bizakodással tekinthetünk a Debreceni Egyetem jövője felé.

Tisza István személye, tevékenysége alapvetően meghatározta hazánk mára legnagyobb egyetemének létrejöttét.

- A miniszterelnök szobrának 1926-os avatásakor az egyetem akkori rektora, Illyefalvy Vitéz Géza úgy fogalmazott: Tisza István a rónaságba hozta a tudományt és a kultúrát, és ebben a rónaságban mára a Debreceni Egyetem révén az ország, sőt a keleti Kárpát-medencei régió egyik legfontosabb oktatási, kulturális és innovációs központja lett – emelte ki Szilvássy Zoltán.

A Debreceni Egyetem rektora felidézte az egykori névadó azon gondolatát, miszerint az országnak iskolákra, kórházakra, iparvállalati együttműködésekre, vallásra és pénzintézetre van szüksége.

- Ma így működik a Debreceni Egyetem, ezen elvek mentén és ennek révén ma az ország egyik legsikeresebb íven fejlődő oktatási intézménye – jelentette ki Szilvássy Zoltán.

Az 1914-es első egyetemi tanévnyitó idején Tisza István már miniszterelnökként támogatta a klinikatelep felépítését.

- Ennek jelenlegi, a Klinikai Központ Elnöki Hivatalaként működő emblematikus épületét 1918-ban, 14 évvel a Debreceni Egyetem Főépületének átadása előtt IV. Károly király avathatta fel. Tisza István emlékét és életművét szobor őrzi, amely először az általa megálmodott és megvalósított klinikai épület előtt, 2016 óta pedig az egyetemi Főépület előtt hirdeti az oktatás, a kutatás és nem utolsó sorban a klinikai betegellátás, a debreceni felsőoktatás iránti feltétlen elkötelezettségét, áldozatkész szerepvállalását – mondta megemlékezésében Szabó Zoltán rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke.

Tisza István szobra a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (DE HÖK) kezdeményezésére, az egyetemi vezetés támogatásával egy kisebb felújítást követően foglalhatta el jelenlegi helyét az egyetem Főépülete előtt.

- Nem is lehet kérdéses, hogy az egykori névadó szobra ide illik a Debreceni Egyetem Főépülete elé, ahol az intézmény akadémiai integritásáért felelős Rektori Hivatal, a kutatómunka támogatásában oroszlánszerepet vállaló Egyetemi és Nemzeti Könyvtár működik, ahol a Debreceni Egyetem demokratikus döntéshozatalát biztosító Szenátus ülésezik, és ahol évente több ezer hallgató veheti át diplomáját, doktori oklevelét. A néhai miniszterelnök a néhai kultuszminiszterrel, Klebelsberg Kunóval együtt állhat őrt a Debreceni Egyetem Főépülete előtt és figyelheti, ami az ódon falak között zajlik – zárta az ünnepi megemlékezést a DEHÖK elnöke, Csont István.

Az ünnepségen az egyetemi méltóságok mellett országos, vármegyei és városi szervezetek vezetői, képviselői is elhelyezték az emlékezés és tisztelgés koszorúit az 1918. október 31-én meggyilkolt Tisza István szobránál.

A megemlékezés a Szózattal zárult a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár Helyőrségi Zenekarának előadásában az egyetem előtti téren.

Sajtóközpont - BZs