Kínai híd – látogatás a kétoldalú kapcsolatokért

A Konfuciusz Intézet szervezésében Pető Károly általános rektorhelyettes vezetésével magyar delegáció utazott Kínába. A küldöttség tagjai több partneregyetem és számos iparvállalat képviselőivel találkoztak, és egyeztettek a további együttműködési lehetőségekről.

A Debreceni Egyetemen 2019-ben alakult meg a Konfuciusz Intézet, amely a mandarin kínai nyelv oktatása mellett a kínai kultúra megismertetéséért, valamint az akadémiai kapcsolatok fejlesztéséért is felelős. A Konfuciusz Intézet társalapítója, a Tianjin Foreign Studies University (TFSU, azaz Tiencsini Idegennyelvi Egyetem) és Tiencsin városa fontos mérföldkőnek tartják az együttműködés kiszélesítésében a kétoldalú látogatásokat, ezért a TFSU meghívta az Debreceni Egyetem delegációját szakmai látogatásra Tiencsinbe és Pekingbe. Az egyetemi delegáció, melynek tagjai között önkormányzati és intézményvezetők is voltak, Pető Károly általános rektorhelyettes vezetésével érkezett Tiencsin városába.

A „Kínai Híd” elnevezésű rendezvény megnyitóját november 4-én tartotta az Oktatási Minisztérium Kínai Idegennyelvi Csere- és Együttműködési Központ a Tiencsini Idegennyelvi Egyetemen. Házigazdaként Chen Fachun, az egyetem elnöke és Li Yingying alelnök köszöntötte a résztvevőket, az eseményen beszédet mondott Liu Yiman, a Tiencsini Városi Pártbizottság Oktatási Munkabizottságának helyettes titkára, valamint Pető Károly, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese is.

Liu Yiman köszöntőjében kiemelte, hogy az „Egy Övezet és egy Út” együttműködési memorandumnak köszönhetően – melyet első európai országként Magyarország írt alá – a kínai-magyar kapcsolatok az elmúlt években egyre bővültek, és az egymás országaiban megrendezett koncertek, kiállítások és könyvkiadási együttműködések a két nép közötti kölcsönös együttműködés és barátság megerősödését eredményezték.

Chen Fachun arról beszélt, hogy a kínai nyelv alapvető és úttörő szerepet játszik a két ország közötti kölcsönösen előnyös együttműködések előmozdításában a különböző területeken. A Tiencsini Idegennyelvi Egyetem reméli, hogy a nemzetközi kínai nyelvoktatás, a tehetséggondozás és a tudományos kutatás területén szélesebb körű csereprogramokat és együttműködést folytathat magyar barátaival, és hogy a „kínai nyelv hídján” keresztül több magyar tanár és diák, tudós és más szakember is személyesen szerezhet tapasztalatokat Kínáról.

Pető Károly kifejtette, hogy az egyetem több mint 120 ország és régió egyetemével, valamint számos nemzetközileg elismert vállalattal, például a BMW-vel és a CATL-lel ápol együttműködési kapcsolatot.

- Remélhetőleg a „kínai hídon” keresztül – amely a kultúra, a barátság és a szív hídja – összeköti Kínát és a világot, a kínai egyetemekkel folytatott csereprogram és együttműködés is tovább erősödik és megszilárdul – fogalmazott a rektorhelyettes. A megnyitót követően a TFSU magyar szakos hallgatóival és tanáraival találkozhatott a delegáció, majd a helyi vezetőséggel tárgyalt az együttműködési lehetőségek kiszélesítéséről.

A magyar delegáció látogatást tett a Jinfeng vállalat székhelyén, a Chuwei épületben Cui Xianjun professzor, a Debreceni Egyetem Konfuciusz Intézetének kínai igazgatójának vezetésével, ahol Cai Min, a Jinfeng vállalat elnöke fogadta és kísérte a küldöttséget. A két fél megbeszéléseket folytatott a nemzetközi partnerség további elmélyítéséről, a tehetségek képzéséről, a tudományos kutatásról és a határokon átnyúló stratégiai együttműködés fejlesztéséről a különböző területeken.

A szimpóziumon Cai Min, a Jinfeng Stocks elnöke bemutatta a Jinfeng vállalatot külföldi együttműködési projekteken keresztül. Cai Min elmondta, hogy az elmúlt években Kína és Magyarország vezetőinek stratégiai irányítása alatt a kínai-magyar kapcsolatok gyorsan fejlődtek, a kölcsönös politikai bizalom elmélyült, az együttműködés az „Egy övezet, egy út” építésében gyümölcsöző volt, és a két ország közötti kapcsolat nemzetközi színtéren is követendő példává vált.

Cai Min rámutatott, hogy a Debreceni Egyetem Magyarország legrégebbi felsőoktatási intézménye, amely az oktatás különböző területein nagy hírnévnek örvend. A Jinfeng az „export, import” koncepcióját követve mindig is nagy jelentőséget tulajdonított az egyetemekkel és főiskolákkal való együttműködésnek, valamint az innovatív és vállalkozói tehetségek kinevelésének, így a magyar delegáció látogatása új fejezetet nyit a Jinfeng és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésben. Ennek keretén belül lehetőség nyílik többek között a transznacionális egyetemi-vállalati együttműködés új módjainak feltárására, tehetségfejlesztő programok beindítására, kölcsönös látogatások és cserediákprogramok szervezésére, illetve arra is, hogy szoros együttműködést folytassanak az új anyagok kutatásában és fejlesztésében, a mérőchipek tervezésében és a nemzetközi intelligens energiagazdálkodási ipari lánchoz kapcsolódó projektekben.

Az együttműködés révén különböző formákban nemzetközi egyetemi-ipari együttműködést folytathatnak a termelés, az oktatás, a tudományos élet és a kutatás mélyreható integrációjának előmozdítása érdekében. A két fél tovább mélyíti az együttműködést a tehetségfejlesztés, a technológiai kutatás, a platformépítés, a nemzetközi tudományos csereprogramok stb. terén, folyamatosan javítja a nemzetközi egyetemek és vállalatok közötti együttműködés szintjét, illetve együtt dolgozik azon, hogy új mércét építsen a nemzetközi intelligens energiagazdálkodási ipar fejlődésének irányítására.

Pető Károly részletesen bemutatta a Debreceni Egyetem történetét, átfogó erejét, szakmai előnyeit, az iskolai működés nagyságrendjét, tehetséggondozási koncepcióit, nemzetközi tehetségcseréjét és együttműködését és üdvözölte a Jinfenggel való stratégiai együttműködést. Reményét fejezte ki, hogy mindkét fél teljes mértékben kihasználja előnyeit és erőforrásait a tudományterület építésének, a tehetségképzésnek, a tudományos kutatási együttműködésnek és az eredmények átalakításának előmozdítására, valamint egy erős együttműködési mechanizmus létrehozására, és meghívta Cai Min-t, a Jinfeng Stock elnökét, hogy látogasson el a Debreceni Egyetemre.

A magyar delegáció a Kínai Idegennyelvi Csere- és Együttműködési Központban is járt, ahol Yang Jun-nal, a Központ igazgatóhelyettesével a kínai nyelvoktatás magyarországi előmozdításáról tárgyalt.

Pető Károly hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetem nagy jelentőséget tulajdonít a Kínával való együttműködésnek, és baráti kapcsolatokat alakított ki kínai egyetemekkel és vállalatokkal, mint például a CATL-lel. Az egyetem továbbra is kiemelten támogatja a magyar hallgatók kínai nyelvtanulását, és reméli, hogy a „Kínai Híd” és a "Nemzetközi Kínai Oktatási Ösztöndíj" programokon keresztül tovább erősítheti a kínai egyetemekkel folytatott kapcsolatokat.

Yang Jun tájékoztatójában ismertette, hogy a Debreceni Egyetem és a Tiencsini Idegennyelvi Egyetem közötti együttműködés keretében a kínai nyelv oktatása a régióban gyümölcsöző eredményeket ért el, és a kínai nyelv bekerült a Debreceni Egyetem idegen nyelvi képzési kínálatába, kreditrendszerébe. A találkozót követően a delegáció meglátogatta a Kínai Kulturális Élményközpontot.

A Tiencsini Chengjian Egyetemre is ellátogattak a Debreceni Egyetem szakemberei, ahol Bai Haili elnök és Wang Zhongliang alelnök találkozott a vendégekkel. A találkozón részt vettek a Nemzetközi Cserehivatal (Hongkongi, Makaói és Tajvani Ügyek Hivatala), a Nemzetközi Oktatási Főiskola és a Nemzetközi Mérnöki Főiskola illetékes munkatársai.

Pető Károly kiemelte, hogy a két egyetem számos szakterületen nagy együttműködési potenciállal rendelkezik, és reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb gyümölcsöző együttműködést tudnak folytatni a vízgazdálkodás és ökoszisztémák, a mérnöki tudományok és a mérnöki menedzsment területén az egyetemmel. Ezt követően a küldöttség meglátogatta az egyetem Nemzetközi Mérnöki Iskoláját, Mérnökképző Központját és Nemzetközi Oktatási Intézetét, hogy átfogó képet kapjon az egyetem nemzetközi iskolai működéséről és kutatási környezetéről.


A Debreceni Egyetem delegációja a kínai tartózkodása során ellátogatott még a Tiencsini Kiadó és Média Csoporthoz, a Tiananmen térre, a Tiltott Városba, a Nagy Falhoz és más történelmi helyekre, hogy felfedezzék a kínai civilizáció 5000 éves múltját, valamint kirándulást tett a Tiencsini Ősi Kulturális utcába, az Öt sugárútra, a Binhai Könyvtárba és a Tiencsini Yangliuqing gravírozó újévi festménymúzeumba.

Sajtóközpont