Jubiláló doktori iskola

25 év, 130 PhD disszertáció, 77 kiváló oktatató – egykori és jelenlegi doktoranduszok, kutatók összegezték a Debreceni Egyetem 1993-ban alapított Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának eredményeit.

A Debreceni Egyetem integrációs folyamata előtt az újszerű doktori képzésben a mezőgazdaság- és a közgazdaság tudományágban nyert akkreditációs elismerést PhD képzésre és fokozatszerzésre a Debreceni Agrártudományi Egyetem. A doktori képzés megszervezése Nemessályi Zsolt professzor emeritus nevéhez fűződik, aki első vezetője volt annak az agárökonómiai programnak, melynek 17 belső és 13 külső résztvevője volt a 9 külföldi intézmény együttműködése mellett. 

Az agrárökonómiai doktori programot Szabó Gábor professzor szervezte doktori iskolává, melynek arculatát 2000-től már multidiszciplináris jelleg uralta. A kutatóműhely 2008-ban vette fel Ihrig Károly nevét, 2010-ben pedig gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágakban is akkreditálták. Ettől az évtől már Berde Csaba egyetemi tanár vette át az irányítást, majd a jelenlegi vezető Popp József professzor lépett a doktori iskola élére. 

- Ez az iskola és a doktori programok az elmúlt 25 évben megalapozták ennek a karnak a jelenlegi státuszát, azt a fejlődést, azt az ívet, amit az a Gazdaságtudományi Kar elérhetett. Az iskolának kiemelt szerepe van a tudományos utánpótlásnevelésben, hiszen a „saját nevelésű” kollégák adják mai is a Gazdaságtudományi Kar minősített oktatóinka nagy többségét – hangsúlyozta Pető Károly dékán, a doktori iskola alumni konferenciájának csütörtöki megnyitóján.

Az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában 1993-as fennállása óta eddig 136 PhD-hallgató szerzett tudományos fokozatot. A jubileum alkalmából 130 értekezés eredményeiből készült tanulmánykötet.

Az egykori doktoranduszok közül több mint 70-en már a Gazdaságtudományi Kar oktatói-kutatói, akiknek tudományos teljesítményét idén országosan is elismerték. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara végzett ugyanis az első helyen a HVG hazai felsőoktatási intézményekről készített rangsorában a gazdaságtudományi képzések oktatói kiválóságai alapján.

Az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolának jelenleg 86 hallgatója van, érdekesség, hogy nappali tagozaton a külföldi doktoranduszok száma több mint a magyar diákoké.

A rendezvény megvalósítását az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 - "Tehetségből fiatal kutató" - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című projekt támogatta.

Sajtóiroda-TB