Régi-új szakot indítanak a GTK-n a munkaerőpiac igényeire is reagálva

2024-től ismét elérhetővé válik a sokak által szeretett, korábban nagy népszerűségnek örvendő gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán (DE GTK). Az itt végzett hallgatók nem csak az agrár és vidékfejlesztési szakterületen, hanem a pénzügyi és a gazdasági szférában is megállják majd a helyüket, arról nem is beszélve, hogy számos ráépülő mesterszakra jelent majd belépőt.

Azoknak, akik tovább szeretnének tanulni, jelenleg 4 felsőoktatási szakképzést, 9 alap- és 15 mesterképzést kínál a GTK, mely a maga több mint 5500 fős hallgatói létszámával a legnépesebb, és egyben az egyik legnépszerűbb karnak számít a Debreceni Egyetemen.

A képzési repertoárban újra szerepel a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak is, mely 2016-tól átalakult vidékfejlesztési agrármérnökké, ám amint arra a GTK dékánja, Fenyves Veronika felhívta a figyelmet, a munkaerőpiac igényeire is reagálva a miniszteri engedély birtokában visszatérnek a korábbi gyakorlathoz, és ismét dominánsabb szerep jut majd a közgazdasági, üzleti és alkalmazott gazdasági ismereteknek a tantervben. 

- A változás nem csupán az elnevezést érinti, a képzési kimeneti követelményben megváltoztak azok a kompetenciák, ismeretanyagok is, amelyek alapján éppen átdolgozzuk a szak mintatantervét. A vidékfejlesztési agrármérnök szak is tartalmazott gazdasági kompetenciákat, ám mostantól dominánsabb szerepet kap a gazdasági képzési terület. Az általános gazdasági képzésekhez képest még gyakorlatiasabb, konkrét vidékfejlesztési, agrár- és élelmiszeripari kompetenciák birtokában lesznek a végzettek, akik mérnöki oklevelet kapnak. Hasonló közgazdasági, gazdasági alapismeretekkel fognak rendelkezni ezen a téren a végzett hallgatók, mint mondjuk a kereskedelem és marketing vagy bármely más közgazdász alapszakunkon diplomázók. Ez azt jelenti, hogy például a mikro- és makroökonómia, a közgazdaságtan, a számvitel, a pénzügy, a menedzsment és a marketing ismereteket olyan óraszámban fogják tanulni, hogy az alapképzést követően bármelyik közgazdász és menedzsment mesterszakunkon tudják folytatni tanulmányaikat, akár kreditelismerési eljárás nélkül. Vagyis a mérnöki alapszakos diplomával rendelkezők két év alatt közgazdász végzettséget szerezhetnek – hangsúlyozta Fenyves Veronika, aki fontosnak tartotta kiemelni, hogy az agrárképzési területen bőven van a Debreceni Egyetemnek állami ösztöndíjas szabad kapacitása, így amennyiben a pályaválasztás előtt állók a számok világa mellett az agrárium iránt is érdeklődnek, mindenképp érdemes ezt a szakot megjelölniük a jelentkezés során.

A korábbi tapasztalatok alapján elmondható, hogy akik a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakon végeznek, kiemelkedően jó esélyekkel tudnak elhelyezkedni az agráriumban, az élelmiszeriparban, a szakigazgatásban, de emellett a pénzügyi és a gazdasági szférában is, akár pénzintézeteknél, akár profitorientált vállalkozásoknál.

 


Sajtóközpont - KSzD