Gazdasági tények és tervek a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem elmúlt évi gazdasági eredményeiről, beruházásairól, valamint a jövőbeni tervekről és elképzelésekről is beszélt Bács Zoltán kancellár a gazdasági évindító partnertalálkozón. Az eseményen részt vett Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár és az Egyesült Arab Emírségek magyarországi nagykövete, Saud Al-Shamsi.

- Rendkívüli évet zártunk tavaly és rendkívüli évet kezdünk idén: lecsengőben volt ugyan a COVID-járvány, de kitört egy háború. Ennek lett többek között egy inflációs hatása, megváltozott a kamat- és a bérkörnyezet, felment az energia ára. Ezek rendkívüli kihívások elé állították a felsőoktatási intézményeket. Ahhoz, hogy kezelni tudjuk a kihívásokat, a fenntartónak rendkívül aktívan kellett fellépnie. Kuratóriumunk 2022-ben 173 határozatot hozott, 20 ülést és 14 kihelyezett kari ülést tartott – összegzett a vendégeket köszöntő beszédében a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Kossa György hangsúlyozta a párbeszéd fontosságát a külső és belső szervezetekkel, a sajtóval, a nemzetközi partnerekkel és az egyetemi közösséggel. A modellváltás kapcsán kiemelte, hogy az autonóm működés és a folyamatosan kialakított kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma által olyan tudományos központ lehet a Debreceni Egyetem, mely magas értékű diplomát garantál a hallgatóknak. A stratégiai célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében tett intézkedések között említette például a Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület létrehozását, a PhD-hallgatók számára indított országosan egyedülálló ösztöndíjrendszert, valamint a teljesítményösztönző, illetve -értékelő rendszert.

- A város és az egyetem között kiváló az együttműködés, vállvetve küzdünk a közös célokért. Számos példát lehet felsorolni, hogy a gazdaságfejlesztési törekvések miként teljesednek ki a Debreceni Egyetem nélkülözhetetlen tudományos, kutatási, oktatási tevékenységével. A város tőkevonzó-képességének és fiatalokat helyben tartó erejének rendkívül fontos eleme az egyetem, amely magas színvonalú képzési kínálatával és innovációs tevékenységével Debrecen egyik tartópillére – fogalmazott Balázs Ákos alpolgármester.
 

Az egyetem, a város és a gazdasági szereplők hatékony együttműködését emelte ki a gazdasági évindítón Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár is.
 

- Ez a fajta közös munka teszi versenyképesebbé, rugalmasabbá, nemzetközibbé, a gazdaság igényeire könnyebben reagálóvá az egyetemi ökoszisztémát. Ez tulajdonképpen a modellváltás. A világ 10 egyeteméből 7 ilyen modell szerint működik, és a modellváltás eredményei már láthatók: 11 magyar felsőoktatási intézmény szerepel a világ 28 ezer egyeteme között a legjobb 5 százalékban – jelentett ki az államtitkár.

Hankó Balázs a nemzetköziesítési program legjobb példájának nevezte a Debreceni Egyetemet utalva arra, hogy minden ötödik külföldi hallható az intézményben tanul Magyarországon. Célként jelölte meg, hogy 2030-ra egy magyar egyetem jusson a világ TOP100-as kategóriájába, három pedig az Európai Unió száz legjobbja közé. Az államtitkár úgy fogalmazott: szeretnék, ha a négy intézmény közül egy a Debreceni Egyetem lenne. 
 

Bács Zoltán kancellár Gazdasági tények és tervek a Debreceni Egyetemen című előadásában szólt az elmúlt időszak meghatározó oktatási, kutatási és innovációs eseményeiről, az intézmény 3. missziós tevékenységéről, valamint a betegellátásról, ami a teljes magyar betegellátás 25 százalékát jelenti. Az elmúlt év rendkívüli előrelépésének nevezte az egyetem 89. helyezését a Round University Ranking tematikus, természettudományi rangsorában. A kancellár kiemelte: öt évvel ezelőtt az 568-ik helyről indult a debreceni intézmény, most pedig egyetlen magyarként jutott be a legjobb 100-ba.
 

- Hallgatóink száma meghaladja a 30 ezret, közülük 7300-an külföldiek, 1300-an vesznek részt doktori képzésben. Emellett 1700 oktatónk és 4 gyakorlóiskolánk van 3200 diákkal, ha összeadjuk, a mintegy 12 ezer dolgozóval együtt 45700 tagú az egyetemi polgárság és ha a családtagjaikat is figyelembe vesszük, 130-150 ezer emberről beszélünk, akiknek az életét meghatározza a Debreceni Egyetem – sorolta Bács Zoltán.

Az intézmény szervezeti felépítése kapcsán úgy fogalmazott: a Debreceni Egyetem működési rendszere nem kifogásolható.
 

- Az oktatási részlegeink, a karok, köznevelési intézmények, a rektori és kancellári irányítás alatt működő szervezeti egyeségek, a kancellária és a független egységek, a belső ellenőrzés – mind kifogástalanul működnek. Ez most különösen fontos a Brüsszellel kapcsolatos viták terén, hiszen mi úgy érezzük, hogy a Debreceni Egyetemmel kapcsolatban egyik vád sem állja meg a helyét, amit felhoznak. Sem személyi, sem folyamati összeférhetetlenség, sem közbeszerzés-mentesség nem áll fent intézményünk esetében – jelentette ki Bács Zoltán.

A kancellár részletesen elemezte a hallgatói létszám alakulását, és kiemelte az intézmény új campusának 2019 óta helyt adó Szolnok városában rejlő részleteket. A nemzetközi hallgatói közösségről szólva az egyetemi vezető kifejtette: 119 országból érkeznek a diákok, legnagyobb számban Kínából, Iránból, Izraelből és Nigériából. Az orvos- és egészségtudományi képzések mellett az utóbbi években egyre több külföldi hallgató választja a műszaki, a gazdaságtudományi és természettudományi szakokat is a Debreceni Egyetemen. A külföldi hallgatókhoz kapcsolódóan modellértékűnek nevezte az intézmény szabályozási rendszerét, melynek a hazai felsőoktatásba történő bevezetéséről egyeztetéseket folytatnak a kormányzattal. 
 

- A modellváltásnak köszönhetően 2021-ben és 2022-ben tovább növekedtek az állami forrásaink, ezzel párhuzamosan pedig saját bevételeink is emelkedtek, a tavalyi évet várhatóan majdnem 28 milliárd forint saját bevétellel tudjuk zárni. A mérlegfőösszeg is évről évre nő, azon belül pedig a saját tőke is látványos emelkedést mutat – hangsúlyozta az egyetemi vezető.

A kancellár több saját informatikai fejlesztésről is büszkén számolt be a gazdasági évindítón, említette például a gyermekétkeztetési rendszer applikációját, illetve a még kidolgozás alatt álló új, adatbázis-alapú beteginformatikai rendszert. Ismertette az egyetemi sajtótevékenység 2022-es adatait, a DEAC 32 szakosztályának eredményeit, valamint az egyetem szerepvállalását a Nagyerdei Stadion működtetésében.
 

Az egyetem innovációs ökoszisztémáját bemutatva a kancellár kitért az ipari park meglévő, illetve kivitelezés vagy tervezés alatt álló beruházásaira, többek között az Innovációs Központra, a Gyógyszerésztudományi Kar új épületére, a nemzeti oltóanyaggyárra, valamint a tervezett beruházásokra: a jármű- és a környezetanalitikai laborokra és a Sportinnovációs Központra. 
 

Ismertető előadását a hallgatói élet bemutatásával zárta a kancellár. A kiemelkedő események (yoUDay, Campus Fesztivál) felvillantása mellett arról is szólt, hogy miután a kollégiumi férőhely és az albérlet is kevés a városban, az egyetem egy több száz férőhelyes diákszálló kialakítását tervezi.

Sajtóközpont - TH