Értékelt az MTA-DE-CSATOKK

Műhelykonferencia keretében mutatta be szerdán eddig elért eredményeit a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)-Debreceni Egyetem (DE) Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport (CSATOKK).

A 2021-ben indult program célja olyan eljárások kialakítása, amelyek fejleszthetik az iskola és a családok tanulmányi eredményességet támogató partnerségét.

A Debreceni Egyetem Főépületében rendezett szakmai találkozónak az iskolateremtő pedagógus nevét viselő Karácsony Sándor terem adott otthont, ahol az MTA-DE kutatói, a közreműködő kutatópedagógusok ismertették eddig elért eredményeket a programba bevont iskolák vezetői, a pedagógusképző intézmények képviselői és más érdeklődők számára.

A résztvevőket elsőként online köszöntötte Joyce Epstein professzor (Johns Hopkins University, Baltimore) a Center on School, Family, and Community Partnerships kutatóközpont igazgatója, a terület világszerte elismert kutatója.

- A tanulói eredményesség egyenlőtlenségeinek leküzdését szolgáló kutatások kiemelt célja feltárni a nevelésben részt vevő szereplők (család, iskola, közösség) együttműködésének lehetőségeit, hogy azonosítani tudjuk az igazolhatóan hatékony eljárásokat, amelyek eltérőek lehetnek a társadalmi és kulturális tényezők függvényében – fogalmazott Joyce Epstein.

A professzor és kutatóközpontja rendkívül figyelemre méltónak tartja az MTA-DE-CSATOKK eredményeit, és felajánlotta együttműködését, amelynek köszönhetően a Debreceni Egyetemen működő csoport bekapcsolódhat a nemzetközi kutatóhálózatba.

- Az együttműködés, a nemzetközi megjelenés és a nemes célkitűzés mellett fontosnak tartom, hogy a CSATOKK olyan iskolákat vont be a kutatásba, amelyek a Debreceni Egyetem beiskolázási körzetében helyezkednek el, így nem csupán a szűkebb szakma vagy az oktatás irányítói hasznosíthatják majd a megállapításokat, hanem mi magunk is – emelte ki köszöntőjében Takács Levente, a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) oktatási dékánhelyettese.

- Az adatfelvételek három vármegye teljes köznevelési spektrumát lefedik, de az intézmények közül Ongától Biharkeresztesig eddig 6 iskolát vontunk be a fejlesztésbe, ezek az intézmények jól reprezentálják a régió iskoláinak minden kihívását – fogalmazott előadásában Pusztai Gabriella, a DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet igazgatója.

A kutatás vezetője hangsúlyozta: fontos eredménynek tartja a 32 hazai és 22 nemzetközi konferencián tartott előadást, a 15 Q1-Q2 besorolású folyóiratban megjelent publikációt, emellett azt, hogy számos fiatal kutatót vontak be, ezzel is segítve a tudományos utánpótlás nevelését.

A műhelykonferencia résztvevői a rendezvényen betekintést nyertek a család-iskola partnerség hazai állapotának alakulását modellező interaktív térképfejlesztés munkálataiba, majd munkacsoportok keretében ismerkedtek – többek között – a digitalizáció kihívásaival, az iskolai támogató szakemberek szerepével, valamint a szülői önkéntességen alapuló partnerség lehetőségeivel.

Az alapozó kutatási szakasz lezárása után a kutatócsoport a következő években nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, kutatási eredményekre alapozott (evidence based) eljárások kidolgozásával segíti a hazai iskolák eredményességét.

Sajtóközpont – BZs