Egyetemi tanári kinevezések

Tizennégy új egyetemi tanára van a Debreceni Egyetemnek, olvasható a Magyar Közlöny augusztus 31-i számában.

Az Állam- és Jogtudományi Karról:
Bencze Mátyás, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék

Az Általános Orvostudományi Karról:
Fuxreiter Mónika, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Tóth Attila, Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék
Csernátony Zoltán, Ortopédiai Tanszék
Méhes Gábor, Pathologiai Intézet

A Fogorvostudományi Karról:
Jenei Attila, Általános Orvosi Ismeretek Tanszék

A Gazdaságtudományi Karról:
Bács Zoltán, Számviteli és Pénzügyi Intézet Számviteli Tanszék

A Műszaki Karról:
Garai József, Építőmérnöki Tanszék

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karról:
Marton Lajos Csaba, Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet

A Természettudományi és Technológiai Karról:
Vasas Gábor, Biológiai és Ökológiai Intézet Növénytani Tanszék
Szabó Szilárd, Földtudományi Intézet Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Kurtán Tibor, Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék
Várnagy Katalin, Kémiai Intézet Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

A Zeneművészeti Karról:
Szűcs Lajosné Mohos Nagy Éva, Magánének (nem önálló) Tanszék

Sajtóiroda