Ülésezett az alapítvány kuratóriuma

A Debreceni Egyetem stratégiai döntéseiről, nemzetközi szerződéseiről tájékozódtak a kuratórium tagjai, akik egyebek mellett elfogadták az intézmény közbeszerzési tervének módosítását. Az ülésen döntöttek a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Publikációs és Kiválósági PhD ösztöndíjakról is.

A Debreceni Egyetemet fenntartó Alapítvány kuratóriumának legutóbbi ülésén Szilvássy Zoltán rektor, kuratóriumi tag a stratégiai döntések mellett a nemzetközi szerződésekről is tájékoztatta a DE Gazdálkodási szabályzata alapján a döntéshozó testületet. Emellett elfogadták a Debreceni Egyetem közbeszerzési tervének 5. számú módosítását is.
A kuratórium határozott a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Publikációs és Kiválósági PhD ösztöndíjakról, ez alapján tizennyolc GTIDEA Kiválósági PhD ösztöndíjat, valamint huszonöt GTIDEA Publikációs díjat adnak át szeptember 22-én.

A GTIDEA Kiválósági PhD ösztöndíj odaítélésére javasolt pályázók mindegyike a kari rangsorokban előkelő helyezést ért el. A karok és a kuratórium elnökének munkáját segítő Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület (TTTT) tagjainak egybehangzó véleménye alapján tett javaslatot a legjobb doktoranduszokra Nagy Péter, a TTTT elnöke. Közülük mindannyian rendelkeznek publikációval, legtöbben rendszeresen tartanak előadásokat az egyetemen, valamint hazai és nemzetközi szakmai fórumokon szerepelnek. Kutatási terveiket támogatásra javasolta a kari tématerületi szakértői bizottság és a TTTT is.

A GTIDEA Publikációs Díjra felterjesztett pályázók szintén előkelő helyezést értek el a kari bizottság rangsoraiban, a Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület tagjai is kiemelkedő jelentőségűnek ítélték a munkáikat. A díjra javasolt publikációk nagy presztízsű folyóiratokban jelentek meg, a díjazásra javasolt huszonöt publikációból huszonhárom esetében az első és az utolsó szerző is a Debreceni Egyetem kutatója.

A kuratóriumi tagok arról is döntöttek, hogy a jövőben a pályázók az anyagi támogatáson túl a tudományos életpályára felkészítő készségek és képességek erősítése érdekében is számíthatnak az Alapítvány és a Debreceni Egyetem támogatására.

A TTTT javaslatai alapján a Publikációs díj nyerteseinek munkáit a Kenézy-villában, a Journal Clubban mutatják majd be. Első alkalommal öt tudományos tanulmányt ismertetnek, a PhD Kiválóságok pedig a TTTT éves ülésén mutatkozhatnak be és adhatják elő kutatási témájukat a testület tagjainak.

A kuratóriumi ülésen jelen volt négy kuratóriumi tag, a döntéshozó testület titkára, vagyonellenőre és a felügyelőbizottság elnöke.

Sajtóközpont