Döntöttek a modellváltásról

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2021. január 21-ei rendkívüli ülésén arról döntött, hogy az intézmény állami alapítású, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott egyetemmé történő átalakítását kezdeményezi.

Az új szervezeti formára való áttérést valamennyi eddigi tevékenység folytatásával javasolják, beleértve a betegellátást is. A szenátusi határozat megerősíti, hogy a Debreceni Egyetem a hagyományos tudományegyetemi diszciplínák mellett továbbra is kiemelten kezeli az egészségipari, agrár- és élelmiszertudományi, műszaki tudományi és tanárképzési fókuszterületeket.   

Az intézmény a 2021-24 közötti időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Terv kidolgozását tavaly kezdte meg. A Dékáni Kollégium 2021. január 4-ei ülésén – a Hallgatói Önkormányzat és a Klinikai Központ vezetésének támogatásával – javaslat született arról, hogy az egyetem vezetése vizsgálja meg a modellváltás lehetőségeit. A tervezett változásról széleskörű és intenzív egyeztetés történt a karokon, a Klinikai Központ és a Hallgatói Önkormányzat vezető fórumain, bevonva a dolgozói érdekképviseleteket és a közalkalmazotti tanácsot.

A Dékáni Kollégium az egyeztetéseket követően, január 11-ei ülésén határozott az Intézményfejlesztési Terv modellváltásra vonatkozó módosításának kezdeményezéséről, a döntést a kari tanácsok, intézetvezetői értekezletek, a Klinikai Tanács és a hallgatói küldöttgyűlés is nagy többséggel támogatta. A testületek döntésének megfelelően a Debreceni Egyetem Szenátusa 2021. január 21-ei rendkívüli ülésén ellenszavazat nélkül döntött az Intézményfejlesztési Tervről és a modellváltásról. Ennek megfelelően az intézmény a modellváltáshoz szükséges további intézkedéseket kezdeményezi a fenntartónál. Az ülést a napirenden szereplő személyi ügyekre és a veszélyhelyzeti óvintézkedésekre tekintettel zárt formában tartották meg. (A szenátusi határozat teljes szövege lentebb olvasható.)

Az alapítványi fenntartás a jelenleginél kiszámíthatóbb, rugalmasabb működési környezet megteremtésével növeli a Debreceni Egyetem versenyképességét és az intézmény bevételszerző képességét, lehetőséget teremt a hat éve megfogalmazott önfenntartó egyetem célkitűzés elérésére. Az új finanszírozási formában az intézmény gyorsabban reagálhat a térség gazdasági igényeire, így a magyar fiatalok versenyképesebb képzésben és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatásban részesülhetnek.

A határozat szövege:
"A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatja, hogy a Szenátus által 2021.01.21-én elfogadott Intézményfejlesztési Tervben és annak mellékletébe foglalt modellváltási stratégia szerint kezdeményezze a fenntartónál a Debreceni Egyetem valamennyi tevékenységének folytatása melletti, állami alapítású, fenntartó-vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, saját vagyonnal rendelkező egyetemmé történő átalakulását. Az átalakulást követően az egyetem továbbra is ellátja közfeladatait, amelyet az állam rendel meg és finanszíroz.  Az átalakulás során a DE Klinikai Központ az orvos- és egészségtudományi képzésben, kutatásban és betegellátásban betöltött hármas szerepének megőrzése érdekében továbbra is a Debreceni Egyetem, mint fenntartói modellt váltó egyetem integráns része legyen, ellátva országosan irányított regionális szerepét az egészségügyi ellátás kapacitásgazdálkodásában. A Debreceni Egyetem a hagyományos tudományegyetemi diszciplínák mellett továbbra is az alábbi fókuszterületeket kívánja kiemelten kezelni: egészségipar, multidiszciplináris agrár- és élelmiszertudományok, műszaki tudományok, tanárképzés."   

Sajtóiroda