Újdonságok a szociális ismeretek tanárképzésben

Három félév alatt végezhet az országban elsőként a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának nyíregyházi campusán induló szociális ismeretek tanára mesterképzésre felvett 52 hallgató. Fontos változás, hogy a képzés állami ösztöndíjas formában is elérhető – derült ki az érintetteknek tartott pénteki tájékoztatón Nyíregyházán.

A Debreceni Egyetem (DE) oktatási rektorhelyettese, Bartha Elek a rendezvényen arról beszélt, hogy a DE Egészségtudományi Kara (ETK) az egyetem leginnovatívabb karai közé tartozik nemcsak az egészségtudományokban, a társadalomtudományokban és szociális területeken, hanem a tanárképzésben is.  

- Néhány éve például elindították az egészségügyi tanárszakot, ami óriási érdeklődést váltott ki, és azóta is jól működik. A rövid ciklusú tanárképzési szakjainkra jelentkezetteknek csaknem a felét ide vettük fel – hangsúlyozta az oktatási rektorhelyettes.

 
Pósánné Rácz Annamária, a DE oktatási főigazgatója elmondta: a most induló szociális ismeretek tanára mesterképzés négy félévről három félévre rövidülő képzési ideje nagy könnyebbséget jelent majd a hallgatóknak, hiszen jóval hamarabb fognak eljutni a nekik szükséges szakképzettségig. Ráadásul az állami ösztöndíjas félévek számításába ez a tanárképzés nem számít be, így gyakorlatilag önköltségi díj nélkül, állami finanszírozásban tanulhatnak, amennyiben vállalják az állami ösztöndíjas képzés feltételeit.

- A szociális ismeretek tanára mesterszakot az országban a Debreceni Egyetem létesítette és indította el elsőként, a képzés teljes képzési és kimeneti rendszerét nekünk kellett összeállítani, ami komoly innováció – jelentette ki az oktatási főigazgató.

Rusinné Fedor Anita, a DE ETK általános és tudományos dékánhelyettese elmondta: a képzést elvégző hallgatók elsősorban a köznevelési és szakképző intézményekben tudnak majd pedagógusként elhelyezkedni, olyan technikumokban, ahol szociális jellegű képzés folyik, van szociális tagozat és szociális ágazati érettségit adnak. Ezzel a végzettséggel olyan szervezeteknél, oktatási intézményeknél is el lehet majd helyezkedni, ahol felnőttképzés formájában folyik a szociális szakemberek középfokú képzése.

- Minden segítő szakmában jelenlévő szakembernek ajánlott ez a képzés, ugyanis jelentős részben pszichológiai és pedagógiai ismereteket lehet tanulni. Ezek elsajátításával elsősorban a családsegítésben, gyermekvédelemben dolgozók, valamint az iskolai szociális munkások olyan kompetenciákhoz jutnak, amelyek hatékonyan hozzájárulnak ahhoz, hogy munkájukat még eredményesebben tudják végezni – tette hozzá a DE ETK általános és tudományos dékánhelyettese.   

Sajtóközpont - OCs