Kuratóriumi látogatás a FOK-on

Kihelyezett kuratóriumi üléssel egybekötött kari tanácsülés keretében ismerkedett a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar oktatási és kutatási tevékenységével az intézmény fenntartói feladatait ellátó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány csütörtökön.

Az intézmény valamennyi karát érintő látogatássorozat legújabb állomásán, a Fogorvostudományi Karon (DE FOK) Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratórium elnöke hangsúlyozta: az új testület egyik első intézkedése ősszel az egyetemi oktatók fizetésének jelentős emelése volt.

– Ahhoz, hogy jó képzés legyen, megbecsült oktatókra van szükség. Ezek a bérviszonyok nyugodt jövőt biztosítanak – jelentette ki. Hozzátette: emellett az intézményi teljesítményeket figyelembe vevő jövedelmi rendszert is kialakítottak.

– A magyar állam végre nagyon helyesen megfogalmazta a felsőoktatással szemben, hogy mit vár el tőle. Ilyen utoljára a második világháború előtt fordult elő – emelte ki.  

Elmondta, hogy a teljesítménybérezést jövőre személyekre lebontva is alkalmazni fogják. Ezek meghatározásában fontos szerepet fognak játszani a kari tanácsok, nekik kell majd megtalálni az egyensúlyt az alapkutatásokban és az alkalmazott kutatásokban résztvevők között, de a keretrendszerből nem lehet kilépni.

– Az alapkutatások esetében is szükséges meghatározni bizonyos időskálákat. Ha nem jönnek eredmények időről időre a kutatóknak és a közösségnek kell dönteni arról, hogy kívánja-e tovább finanszírozni. Az alkalmazott kutatások pedig alapvetően eredményorientáltak – fogalmazott Kossa György.

Megjegyezte: a Debreceni Egyetemnek nem a magyar egyetemek a versenytársai, hanem az olyan közép-európai felsőoktatási intézmények, mint például a krakkói Jagelló Egyetem, vagy a prágai Károly Egyetem.

– Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy Közép-Kelet-Európa legjobb egyetemévé váljunk. Megfelelő az infrastruktúránk, a humán erőforrásunk, a képzési kultúránk, a múltunk és jelenünk, kiváló a gazdálkodásunk és a szervezőképeségünk – vélekedett. Megjegyezte, a cél elérése esetén tovább javulna az oktatók minősítése, és az itt tanult diákok oklevele is sokkal többet érne a munkaerőpiacon.  

Büszkén számolt be arról, hogy sikerrel járt a Debreceni Egyetem orvosképzéseinek elismertetése az Egyesült Államokban, vagyis a magyar orvosok diplomája ezentúl egyenértékű az amerikaiakkal. Európában csak néhány egyetemnek van ilyen minősítése.

A kuratórium vezetője az egyetemi modellváltással kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, hogy bátor lépés volt a kormány részéről az intézmény autonómiájának növelése. Ennek köszönhetően ezentúl nem kell minden évben a költségvetésért küzdeni és a beruházások fontos döntési lépései ide kerültek. Fejlesztésekre soha nem látott hatalmas összeg, több százmilliárd forint áll rendelkezésre. Ugyanakkor a kurátorok saját vagyonukkal felelnek a fenntartó működéséért - emlékeztetett.  

A kuratórium tagjait vendégül látó Fogorvostudományi Kar dékánja, Bágyi Kinga az ott folyó tevékenység bemutatása közben kiemelte, hogy náluk az oktatás, a betegellátás és a kutatások egy része az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően egy épületben zajlik. A külföldi hallgatóik számának növekedésével együtt járt humán erőforrásuk gyarapodása, így a 10 féléves osztatlan mesterképzés során átlagosan 8-10 hallgató jut ma egy oktatóra.

Előadásában kitért az intézmény erősségeire: az országosan is kiemelkedő infrastrukturális adottságokra, a minősített oktatók arányára, szakmai tudására és elkötelezettségére, valamint a kiváló tudományos mutatókra.

A korszerű épületükben több előadó- és szeminárium-, egy CAD/CAM terem, 23 rendelőhelyiség, 93 kezelőegység található, melyek a legmodernebb eszközökkel, műszerekkel rendelkeznek, így mind az oktatást, mind a betegellátást segíteni tudják. A közelmúltban újult meg és bővült Fogtechnikai Laboruk és a gyakorlati képzést támogató Fantom Laboratóriumuk.

Ezt követően Szentandrássy Norbert oktatási- és Varga István dékánhelyettesek, valamint Jenei Attila, az Alapozó Orvosi Ismeretek Intézet megbízott igazgatójának és a nem önálló tanszékek megbízott vezetőinek a beszámolói következtek. Ezekből megtudhattuk, hogy összesen csaknem 700 fogorvoshallgató jár a karra, az oktatás magyar és angol nyelven is folyik, így az oktatás gördülékeny biztosítása érdekében sok esetben külsős óraadókat is be kell vonni.

A betegellátási profil is nagyon széles: 10 alapellátást és 12 országos fogászati szakellátást működtet a Fogorvosi Szolgálat, ebből kettő szakrendelés (egy gyermek és egy felnőtt) fogadja a speciális ellátást igényló fogyatékkal élő pácienseket ambuláns vagy altatásban elvégzett kezelésekre.

Az angol nyelvű képzés a bevételi források igen jelentős részét képezik, így ez tudja hosszútávon biztosítani a stabil gazdálkodást.

Terveik között szerepel: a humán erőforrás létszámának racionalizálása; egy új digitális tervező szak beindítása; további szimulációs eszközök beszerzése (ezáltal a fantom jellegű oktatás további erősítése); egy mikro-sebészeti műtő kialakítása; a fogyatékkal élők altatásos fogászati ellátási kapacitásainak bővítése és esetlegesen egy piaci alapú fogászati ellátás kidolgozása.

– Természetesen a különböző rangsorok által is visszaigazolt kiváló teljesítmény egy közös munka gyümölcse, mely a dolgozók áldozatos munkája és az egyetem támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg - emelte ki zárásként a dékán.


Sajtóiroda - OCs