Kinevezéseket adtak át a Klinikai Központban

Új részlegvezetőket és szakmai koordinátorokat neveztek ki a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában a belgyógyászat, a klinikai szakpszichológia, valamit a szülészet és nőgyógyászat területén. A kinevezéseket Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke adta át.

- 2021 januárjában indult el az integrációs folyamat, amelynek során az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumával, a rektori és kancellári vezetéssel közösen megfogalmaztuk azokat a prioritásokat, amelyek eredményeként a Klinikai Központ töretlenül fejlődhet, és az európai élvonalba kerülhet. Ennek érdekében mérlegeltük, hogy mely szakterületek esetén van szükség egypólusú, centrum jellegű működtetésre, illetve hol lehetséges kétpólusú, de egységes klinikai elvek szerinti ellátásszervezés – ismertette a keddi ünnepségen Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke. 

Az integrációs folyamat részeként nagymértékben átalakult a belgyógyászati tevékenység az elmúlt egy évben. Az egyik legfontosabb változás, hogy klinikai rangra emelkedett a Kenézy Gyula Campuson működő korábbi Belgyógyászati Osztály, így létrejött Magyarország egyik legnagyobb Belgyógyászati Klinikája. A Klinikai Központ vezetősége fontosnak tartotta, hogy a több mint 500 ágyas szervezeti egységben szakmaspecifikus részlegeket hozzanak létre, amelyek élére részlegvezetőket neveztek ki. 

Mindezek alapján 2022. május 1-től a Belgyógyászati Klinika „A” épületében a Nefrológiai és Hipertonológiai Részleget Balla József egyetemi tanár, a Klinikai Farmakológiai Részleget Páll Dénes egyetemi tanár, az Anyagcsere Betegségek Részleget Harangi Mariann egyetemi docens, az Endokrinológiai Részleget Bodor Miklós egyetemi docens, a Belgyógyászati Intenzív Terápiás Részleget Kerekes György egyetemi adjunktus vezeti. A Belgyógyászati Klinika „B” épület vonatkozásában a Hematológiai Részleg vezetésére Illés Árpád egyetemi tanár kapott megbízást. A Belgyógyászati Klinika „C” épületében a Klinikai Immunológiai Részleget Tarr Tünde egyetemi docens, az Angiológiai Részleget Veres Katalin egyetemi adjunktus, az Aferezis Részleget Soltész Pál egyetemi tanár vezeti. A Belgyógyászati Klinika „D” épület Általános Belgyógyászat Részleg vezetésével Bodnár Zoltán főorvost, a Belgyógyászati Rehabilitációs és Ápolási Részleg vezetésével Kánya Judit főorvost bízták meg. 

- Egy ilyen nagy klinikán szükség volt arra, hogy a szakterületeket külön kezeljük. A részlegvezetőktől azt kérjük, hogy a szakmai munkát, a betegforgalmat, a gazdálkodást folyamatosan ellenőrizzék, és ezeket a folyamatokat a klinikaigazgatóval egyeztetve, a klinika egységét képviselve fejlesszék, koordinálják a szakmai munkát – hangsúlyozta az elnök. 

A klinikai szakpszichológia kapcsán is jelentős változás történt a Klinikai Központban. Létrejött a Klinikai Szakpszichológiai Központ, amely összefogja ezt a szakmai területet, és garantálja a folyamatos fejlődést. Az új egység szakmai koordinátorává Bugán Antal professzort nevezték ki. 

- A klinikai szakpszichológia eddig is magas színvonalon működött, de mindenképpen szükséges a további szakmai fejlesztés és a terület egységes rendszerbe foglalása, melynek eredményeként a klinikákon, és a különböző szervezeti egységekben kezelt betegek a legmagasabb szintű szakpszichológiai ellátásban részesülhetnek – mondta Szabó Zoltán professzor. 

Fontos lépés az is, hogy klinikai rangot kap a Kenézy Gyula Campuson működő korábbi Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, amely a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika égisze alatt működik majd. A kétpólusú ellátás megmarad, de egységes vezetés, egységes szakmai irányelvek és protokollok szerint működik majd. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Kenézy Gyula Campus szakmai koordinátora Demeter Miklós főorvos lesz a jövőben.  


A részlegvezetők és a szakmai koordinátorok kedden, az Elnöki Hivatalban rendezett ünnepségen vették át kinevezésüket.

Sajtóiroda - CzA