A fogorvosi pálya első mérföldköve

Több mint nyolcvanan vették át diplomájukat a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának fogorvosdoktor-avató tanácsülésén, a Főépület Díszudvarán csütörtökön. Az ünnepségen kari és hallgatói önkormányzati kitüntetéseket is átadtak.

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán (DE FOK) 83 jelöltet avattak fogorvosdoktorrá, közülük 42-en magyar, 41-en angol nyelvű program keretében végezték tanulmányaikat.

- Karunk idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, azonban az első fogorvosi évfolyam 1976-ban kezdte meg tanulmányait – ismertette az ünnepségen a DE FOK általános dékánhelyettese.  

Varga István elmondta: az elmúlt évtizedekben a fogorvosképzés jelentős fejlődésen ment keresztül Debrecenben. A hallgatók létszáma a többszörösére nőtt. A magyar felsőoktatási intézményeket kiválóság alapján rangsoroló listákban is évről évre egyre előkelőbb helyen szerepel a DE FOK. Jelenleg több mint 600 magyar és külföldi diák tanul az intézményben.

- Fogorvosképzésünk erőssége a gyakorlatorientált oktatás, melynek eredményeképp hallgatóink nemcsak széleskörű elméleti tudást szereznek, hanem aktívan részt vesznek a betegellátásban is. Ez az elvégzett munka teszi lehetővé, hogy hallgatóink a diploma megszerzését követően azonnal képesek az önálló munkavégzésre, a fogorvosi hivatás felelősségteljes gyakorlására – emelte ki a dékánhelyettes.

A diplomaosztón a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele kitüntetést Szitha András Gábor, a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Elismerő Oklevelét Kabli Aaisha Akhtar és Szitha András Gábor kapták. A FOK az Év Oktatója kitüntetésében Varga István dékánhelyettes, a FOK Kiváló Oktatója kitüntetésben Marincsák Rita adjunktus részesült. Több évtizedes kiemelkedő kutatói, kutatói, tudományos és klinikai tevékenységének elismeréséül Pro Facultate kitüntetést kapott Hegedűs Csaba professzor. Kimagasló közéleti tevékenységük elismeréseként Kovács Máté és Brahim Rania fogorvosdoktorok a Kar Pro Facultate Iuventutis kitüntetést vehették át. A Fogorvostudományi Kar Fiatal oktató, kutató ösztöndíját Hrubi Edit, Hernádi Katinka, Horváth Dóra és Lenténé Köröskényi Krisztina kapták meg. A Fogorvostudományi Kar gyakorlati oktatásának támogatásáért díszoklevél Arany Fokozatával Zolnai Vilmos, Ezüst Fokozatával Mezei Sándor, Papp Zita, valamint Balogh Zsuzsa munkáját ismerték el. Szakdolgozói ösztöndíjban Kerti Erika részlegvezető-asszisztens részesült. A kar Kiváló Dolgozója kitüntetést Benyőcsné Vígh Annamária fogászati asszisztens vette át. Pro Facultate Iuventutis kitüntetésben részesült Brahim Rania és Kovács Máté. A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetés Szabó Fruzsina Vandához került. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökének és Alelnökének Elismerő oklevelét Brahim Ranianak, illetve Kovács Máténak ítélték oda.  

 
Sajtóközpont - OCs