Átvették oklevelüket a Műszaki Kar végzősei

Két diplomaosztót tartott a Debreceni Egyetem Műszaki Kara az egyetem Főépületének Díszudvarán csütörtökön. Nappali tagozaton 306, levelezőn 127 hallgató tett sikeres záróvizsgát és szerzett oklevelet ebben a szemeszterben. A kar dékánhelyettese a magyar és angol nyelvű ünnepségeken hangsúlyozta: a műszaki területen elkerülhetetlen a folyamatos, élethosszig tartó tanulás.

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE MK) tudományos dékánhelyettese köszöntőjében kiemelte: a most végzettek olyan időszakban voltak a kar hallgatói, amikor a debreceni és a regionális iparfejlesztés nyomán előtérbe került a műszaki humánerőforrás biztosának kérdése. Technikusokra, üzemmérnökökre, fejlesztőmérnökökre és remélhetőleg mérnök-tudósokra is szükség van, illetve lesz.

 
Kocsis Imre elmondta: az intézmény kutatási infrastruktúrája jelentősen fejlődött az utóbbi években, számos vállalat támogatta eszközökkel és felszerelt laboratóriumokkal. Megkezdődött a kar épületének bővítése, hamarosan indul a rekonstrukció és egy új járműlabor létrehozása is napirenden van.
 
- Az önök dédszüleinek életében alig változott a világ, ma pedig a tudás, a technológia rohamos fejlődésének hatására pár év alatt elavulnak a tárgyak, a módszerek. Ennek következtében az oktatás szerepének és eszközeinek is változniuk kell. Szakmájában ma az lehet sikeres, aki megérti az új gondolatokat, igényeket, folyamatos tanulással lépést tud tartani a körülmények változásával – jelentette ki a dékánhelyettes.

 
A Műszaki Kar hallgatói közül a szemeszterben nappali tagozaton összesen 306-an, levelezőn pedig 127-en tettek sikeres záróvizsgát, akik az eskütételt követően vehették át diplomájukat.
 
Dékáni Dicséretben részesült az ünnepségen Juhász György egyetemi docens, Bóbis Beáta ügyvivő-szakértő, File Máté okleveles gépészmérnök, Pók Flóra környezetmérnök, Hajnal Petra okleveles környezetmérnök, valamint Kis Károly Árpád mechatronikai mérnök. A Hallgatói Önkormányzat Elnöksége pedig Elismerő Oklevelet adományozott Oravecz Máté járműmérnöknek és Pál Ádám Imre okleveles műszaki menedzsernek.

A Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa DETEP Oklevéllel ismerte el, hogy File Máté okleveles gépészmérnök, Elek Patrícia járműmérnök, Kis Károly Árpád mechatronikai mérnök, Béni Emese gépészmérnök, Lente Ilka Zsófia okleveles műszaki menedzser és Tóth Szabolcs Balázs okleveles műszaki menedzser részt vett a DE Tehetséggondozó Programjában és a követelményeknek eleget tett.

Md. Monirul Islam Rahat gépészmérnök, Kreesan Pragasan Naicker városi rendszermérnök, Adeel Hameed gépészmérnök és Atosi Roy gépészmérnök szintén teljesített minden követelményt a Debreceni Egyetem Tehetségprogramjában, ennek elismeréseként TalentUD Tanúsítványt vehettek át.

A 2023. évi Tudományos Diákköri Konferenciára 45 dolgozatot adtak be a Műszaki Kar hallgatói, a Tudományos Diákköri Munkáért Elismerő Oklevél arany fokozatában 13, ezüst fokozatában szintén 13, bronz fokozatában pedig 11 hallgató részesült. Okleveleiket ők is a diplomaosztón kapták meg.


 
Sajtóközpont – OCs