A „zászlóshajó” a jogászképzés

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja szerint képzéseik elsősorban azért sikeresek, mert a hallgatók kis csoportokban, a régió meghatározó igazságszolgáltatási és közigazgatási szerveinél sokéves gyakorlattal rendelkező szakemberektől sajátíthatják el az ismereteket.

– Az Állam- és Jogtudományi Kar magyar nyelvű képzései közül töretlenül az öt éves, osztatlan, doktori címet adó jogászképzés a legnépszerűbb, amit mind nappali-, mind levelező munkarendben kínálunk hallgatóinknak. Erre évente összesen 180-190 hallgatót veszünk fel. Emellett van egy alapképzési szakunk, a három éves igazságügyi igazgatási alapszak. Képzési palettánkat egészíti ki felsőoktatási szakképzésünk, a jogi asszisztens képzés – sorolta Szikora Veronika, a kar dékánja.

A vezető elmondta: olyan modern jogterületek is a curriculum részei náluk, mint például az elektronikus kereskedelem joga, a környezetvédelmi jog, valamint az informatikai jog.

A dékántól megtudtuk, hogy a jelenleg csaknem 1200 hallgatót képző Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) néhány éve költözött a Kassai úti campus szépen felújított épületébe, ahol korszerű infokommunikációs eszközökkel felszerelt tantermekben zajlik az oktatás. A jogi informatika tárgyat számítógépes laborokban lehet elsajátítani. A  campuson található Társadalomtudományi Könyvtár a jogi képzéseket támogató, rendkívül jelentős könyvállománnyal rendelkezik. Az elmúlt években bővítették a magyar, az angol és a német nyelvű elektronikus jogi adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőségét  is. A karon elérhetők digitális jogi folyóiratok és Magyarország legnagyobb jogi adatbázisai, amelyek ugyancsak a hallgatók felkészülését szolgálják.

– A gyakorlati ismeretek hatékony elsajátítása érdekében a régió legjelentősebb igazságszolgáltatási és közigazgatási szervezeteinek képviselőit is bevontuk az oktatásba. Így például a Debreceni Ítélőtábla elnöke, a megyei kormányhivatal főigazgatója, több ügyészségi, bírósági vezető is tevékenykedik nálunk. Az oktatók és a hallgatók között így kialakuló kapcsolatok később segíthetnek a hallgatóknak a munkahely megtalálásában is – jelentette ki a dékán.


Kiemelte: az országban egyedülálló módon az angol jogi szaknyelvet náluk egy ausztrál származású jogász oktatja, és az Európai Unió tagállamaiból, az Egyesült Államokból, valamint Kínából is szoktak hozzájuk vendégoktatók járni. (Ők a jelenlegi helyzetben online formában vesznek részt a képzésben.)

Az is kiderült, hogy a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szoros kapcsolatot tart fenn az amerikai National Instruments cívisvárosi gyárával, ahol egy komplett jogi osztály működik és egyebek mellett gyakornoki programot kínálnak. Számos Budapesten működő nemzetközi ügyvédi irodával is együttműködik a kar, akik perbeszéd-, és jogesetmegoldási versenyek támogatásán keresztül szintén gyakornoki programokat tartanak fenn, illetve munkahelyekkel várják a debreceni hallgatókat.

Az ÁJK azokra is számít, akik már rendelkeznek valamilyen náluk szerzett diplomával. Így például az igazságügyi igazgatási alapszakot sikeresen záróknak lehetőségük nyílik arra, hogy rövidített idő alatt jogász diplomát szerezzenek. A jogász diplomával rendelkezők két továbblépési lehetőség közül választhatnak. Az egyik a tudományos pálya iránt érdeklődőknek szól, akik magyar és angol nyelvű doktori képzésben vehetnek részt. A másik az angol nyelvű, második mesterdiplomát biztosító európai és nemzetközi üzleti jog (LLM) képzés, melyre magyar és külföldi állampolgárok egyaránt jelentkezhetnek. A karon a jogi szakokleveles és a szakjogászi képzések széles palettája is megjelenik.

A más tudományterületeken szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkezőket is várják, nekik például ettől a tanévtől a Magyar Nemzeti Bankkal közösen létrehozott jogi szakokleveles pénzpiaci szakember, HR szakember és sportszakember szakokat ajánlják - ismertette a dékán.    


Sajtóiroda - OCs