Antus Sándor (1944-2021)

Életének 77. évében, 2021. december 1-én elhunyt Antus Sándor Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára, Professor Emeritus.

Antus Sándor 1944. február 28-án született Szegeden.

Okleveles vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) szerzett 1968-ban, és 1971-ben doktori fokozatot az izoflavonoidok szintézise és szerkezetigazolása kutatási területen.

1972-1977 között a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Központi Kutató Intézetében dolgozott tudományos munkatársként, és 1977-ben szerezte meg a kémiai tudományok kandidátusa címet.

1978-1992 között a BME-n tudományos főmunkatársként dolgozott, és Bochumban, Bécsben, Zürichben és Münchenben végzett kutatómunkát posztdoktorként. 

1992-ben a Debreceni Egyetem jogelőd intézményében, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE) a Szerves Kémiai Tanszék vezetésével bízták meg, feladatát 2008-ig végezte.

Nemzetközileg elismert tudományos munkásságát elsősorban a biológiailag aktív természetes eredetű O- és N-heterociklusos vegyületek izolálása, szerkezet-felderítése, szintézise, abszolút konfigurációjuk meghatározása és hatás-szerkezet összefüggések feltárása területén fejtette ki.  

2004-2012 között az MTA-DE Szénhidrátkémiai Kutatócsoportjának vezetőjeként irányította a debreceni szénhidrátkémiai kutatásokat.

Tudományos munkásságának elismeréseként 2004-ben az MTA levelező, 2010-ben pedig az MTA rendes tagjává választották. 

A 2008-2014 közötti időszakban a Debreceni Egyetemen egyetemi tanárként, majd 2015-től Professor Emeritusként végzett kutató- és oktatómunkát. 

A Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén folytatta a flavonoidok és rokon heterociklusos származékaik szintézisére és szerkezetvizsgálatára irányuló kutatómunkát, és nemzetközi tapasztalataira építve egy sztereokémiai szerkezetvizsgáló laboratóriumot épített ki, amit a kor kihívásainak megfelelően folyamatosan fejlesztett.

Rangos tudományos eredményei mellett jelentős iskolateremtő és tudományszervező munkát is végzett. Irányításával nagyszámú vegyész gyógyszerész és kémiatanár készített szakdolgozatot, vagy diplomamunkát, 14 munkatársa szerzett PhD fokozatot, akik közül többen egyetemi oktatóként dolgoznak. 

Életvidám, segítőkész és nagy tudású kutatót, oktatót és barátot vesztettünk el a személyében.

Emlékét megőrizzük.

 

Dokumentumok