Könyvbemutató Petőfi S. János emlékére

Emlékülést rendezett Petőfi S. János tiszteletére a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A pénteki eseményen mutatták be a 10 éve elhunyt nyelvész munkássága előtt tisztelgő, az Officina Textologica sorozat 23. darabjaként megjelentetett emlékkötetet.

Petőfi S. János több szállal kötődött a Debreceni Egyetemhez: szövegtani-szövegnyelvészeti kutatócsoportot szervezett, több alkalommal tartott előadást, és az ő nevéhez fűződik az Officina Textologica sorozat 1997-es megszületése is.

A Debreceni Egyetem (DE) egykori hallgatója, későbbi díszdoktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja emlékére özvegye, Benkes Zsuzsa hozott létre publikációs díjat. Az elismerést 2014 óta az intézmény olyan 40 évesnél fiatalabb oktatója, kutatója, doktorjelöltje vagy doktorandusza kaphatja meg, aki a humán tudományok területén kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtott.

– A Petőfi S. János Publikációs Díj azon kevés kitüntetések egyike, amelyek a fiatal kutatók tudományos sikereit, eredményeit ismerik el. A Bölcsészettudományi Kar (BTK) vezetése jelentős mértékben hozzájárul a professzor úr özvegye által felajánlott jutalomhoz, a díjazott pályázók immár 300 ezer forint támogatásban részesülnek – ismertette a dékáni tanácsteremben tartott ünnepségen Keményfi Róbert.

A DE BTK dékánja arról is tájékoztatott, hogy Hoffmann István és Kertész András professzorok visszalépését követően megújult a Petőfi S. János Publikációs Díj kuratóriumának vezetése. A jövőben Dobi Edit, a DE BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék docense vezeti a testületet, akinek munkáját a dékán mellett Horváth Andrea, a Germanisztikai Intézet igazgatója segíti majd.

Az erről szóló megállapodást Petőfi S. János özvegye, a díjat alapító Benkes Zsuzsa és Keményfi Róbert dékán látta el kézjegyével. Az emlékülésen Kertész András, a Petőfi S. János Publikációs Díj kuratóriumának alapító elnöke méltatta a 10 éve elhunyt nyelvész munkásságát.

– Azon ritka tudósok közé tartozott, akik a tudományokat egységben látják, és akik képesek arra, hogy a mindenkori tudományos problémák leghatékonyabb megoldását keresve, vitathatatlan szaktudással, könnyedén közvetítsenek a természettudományok és a humán tudományok, valamint az utóbbiakon belül a különböző diszciplínák között – fogalmazott az akadémikus.

Ezt követően Dobi Edit és Andor József, a Petőfi S. János tiszteletére megjelent emlékkötet két szerkesztője ismertette a kiadványt, amelynek szerzői a Debreceni Egyetem mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem kutatói.

A kötet online formában elérhető a Magyar Nyelvtudományi Tanszék holnapján, a https://mnytud.arts.unideb.hu/ot/23/index.php oldalon.

A rendezvényen elhangzott, hogy az idei Petőfi S. János Publikációs Díjat a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett kari eseményen ősszel adják majd át a nyerteseknek.

Sajtóközpont - BZs