Eredmények és tervek

Csokonai Vitéz Mihály és Verseghy Ferenc műveinek kritikai kiadása, számos, hazai és külföldi kiadóknál megjelent magyar, angol és német nyelvű tanulmány – sikeres évet zárt a Debreceni Egyetem Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportja, amely már a Csokonai-évforduló méltó megünneplésére készül.

A csaknem ötven éve akadémiai kutatóhelyként is működő Textológiai Műhely elsődleges feladata kezdetben a Csokonai kritikai kiadás elkészítése volt. Az utóbbi másfél évtizedben részben annak elektronikus kiadása, részben pedig a Kazinczy életműkiadás jelenti a legfőbb tevékenységét, amelyet 2022–2027 között az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat pályázatán elnyert forrás támogatásával folytathat a Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport.

- A pályázati ciklus első évében időarányosan teljesítettük feladatainkat, elkészült egy nyomtatott és két elektronikus kritikai kiadás, valamint számos tanulmány, köztük külföldön megjelent angol és német nyelvűek – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Debreczeni Attila, a kutatócsoport vezetője.

A Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professzora az elért eredményeket sorolva kiemelte a Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent Verseghy Ferenc összes költemények, III. Dallamok című kötetet, amellyel teljessé vált a kiadás. Verseghy Ferenc drámáit, szépprózáját és levelezését is tartalmazza műveinek elektronikus kiadása (https://deba.unideb.hu/deba/verseghy/), amely QR-kódokkal van összekötve a kottákat tartalmazó kötettel. Elérhetővé vált a Csokonai elektronikus kiadásban az Énekelt költészet részleg, amelyben az eredeti kották alapján megszólalnak a költő dallamra írt versei (https://deba.unideb.hu/deba/csokonai_enekelt/).

A kutatócsoport tagjainak tanulmányai rangos hazai folyóiratokban (pl. Irodalomtörténeti Közlemények) és külföldi kiadóknál (Bécsben, Heidelbergben) jelentek meg.

A Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem konzorciumi együttműködésében dolgozik, a DE vezetésével négy tudományos munkatárs és két tudományos segédmunkatárs, valamint külsős kutatók közreműködésével. Szükséges, hogy a különböző intézményekben, Debrecenben, Pécsett, Kolozsvárott, valamint a budapesti Irodalomtudományi Intézetben dolgozó kutatók részt vállaljanak a különböző kiadások elkészítésében, a kutatócsoport kiterjedt vállalásainak teljesítését csak széleskörű kooperáció biztosíthatja.

- A munka folytatódik, hiszen már készülünk Csokonai születésének (1773. november 17) 250. évfordulójára, amikorra elérhetővé kívánjuk tenni a költő műveinek teljességét elektronikus kiadásban. Természetesen részt veszünk az országos tudományos konferencia szervezésében is, amelynek előkészületeibe a város érdeklődő középiskolásait is bevontuk. Ugyancsak az előttünk álló időszakban készül majd el több más kiadvány, köztük a reformkori irodalom nyitányaként emlegetett Aurora zsebkönyv nyomtatott és elektronikus kritikai kiadása öt kötetben és mintegy két és fél ezer oldalnyi terjedelemben – sorolta a terveket Debreczeni Attila.

Az elkövetkező év célkitűzései között szerepel továbbá Borbély Szilárd posztumusz Csokonai-könyvének bemutatója, a Kazinczy kritikai kiadás Tanulmányok, cikkek című kötetének befejezése, emellett megjelenés előtt áll Szerdahely György Alajos esztétikai műveinek II. kötete és egy Verseghy-monográfia is.

Sajtóközpont - BZs