Bővülő választék, széles lehetőségek a BTK-n

Gazdag képzési kínálattal, új mesterszakokkal, nyelvtanulási és kulturális lehetőségekkel, tehetséggondozási programmal és a tanulmányok magasabb szintű folytatásával – mesterszakokkal és doktori iskolákkal – várja leendő hallgatóit a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kara (BTK).

A kar az intézmény történetében egyedüliként a jogelőd egyetem 1914-es indulása óta folyamatosan működik, így 2024-ben már a 110. tanévkezdésére készül.

A 2024/25-ös tanévre felvételizők alapszakon 19 lehetőségből válogathatnak, amelyek közül legnépszerűbbek az anglisztika, a kommunikáció- és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, valamint a pszichológia, de sok az érdeklődő a történelem és a közösségszervezés iránt is. Ha valaki a tanári képesítés megszerzése mellett dönt, 12 tanári szak – többek között angol, magyar, német, latin, történelem – közül választhat.

A 2024-es felvételi változásokat is hoz, amelyeket a jelentkezőknek figyelni kell, hiszen akár intézményenként és szakonként is eltérő feltételekkel, ponthatárokkal néznek szembe.

- A BTK szerette volna segíteni a tájékozódást leendő hallgatói számára egyrészt azzal, hogy állandóságot visz az intézményi (többlet)pontok rendszerébe, másrészt, hogy a lehető legkedvezőbb pontszerzési lehetőségeket kínálja – tájékoztatta a hirek.unideb.hu portált Takács Levente.

A DE BTK oktatási dékánhelyettese kiemelte: az alapszakokra jelentkezőknek például egy komplex, középfokú nyelvvizsga 50 plusz pontot ér, míg egy felsőfokú 80-at. További intézményi (többlet)pont szerezhető még más jogcímeken is, arra törekszik a kar, hogy a jelentkezők megszerezhessék a lehetséges 100 pontot.

- Természetesen ehhez tanulni, nyelvvizsgázni, teljesíteni is kell, de nálunk a legkönnyebb a maximumpont elérése – tette hozzá Takács Levente.

És mi minden várja a hallgatókat a BTK-n, ha sikeresen teljesítették a felvételi követelményeket?

A Bölcsészettudományi Kar színvonalas és innovatív oktatást nyújt magasan minősített oktatókkal. Ezen túlmenően a BTK-n a legszélesebb a nyelvtanulási paletta, mintegy 15 nyelv tanulható, köztük – többek között – japán, kínai, portugál, német, holland, olasz és francia. A nyelvtanulás mellett számos lehetőség nyílik külföldi tanulmányok folytatására, cégeknél eltöltött szakmai gyakorlatra, segítve ezzel a későbbi munkába állást.

Az alapszak sikeres elvégzése után minden szakról biztosított mesterképzésben a továbbtanulás lehetősége. Idén muzeológia és vállalati interkulturális menedzser mesterszakokkal bővül a paletta.

A Néprajzi Tanszéken öt specializációval – történelem és régészet, művészettörténet és irodalom, néprajz, műszaki-, valamint természettudományok – indul a muzeológiai mesterképzés, amelynek keretében az egyetem az elméleti oktatást nyújtja, egy oktatási, kutatási és tudományos stratégiai együttműködési megállapodás keretében a Református Kollégium Múzeuma, a Szabó Magda Emlékház és a Tiszántúli Református Egyházkerület pedig a gyakorlati ismeretek elsajátítását teszik lehetővé.

A vállalati interkulturális menedzser mesterszak a Debrecen környéki gazdasági fejlesztések munkaerőpiaci igényeire reagál, elsősorban a nyelvi képességek bővítését és alapvető gazdasági ismeretek megszerzését, illetve interkulturális kompetenciák fejlesztését nyújtja, amelyek szükségesek lehetnek egy többnyelvű vállalati közegben, ahol a munkavállalók más és más kultúrákból érkeznek. A szak leendő hallgatói tanulhatnak angol és német nyelvet, vezetési ismereteket, online kommunikációt, kulturális ismereteket, tárgyalási technikákat és projektmenedzsmentet. A képzést szakmai gyakorlat egészíti ki.

A kar a diploma megszerzése után is kínál további tanulási lehetőségeket szakirányú továbbképzések formájában. Ezek közül a legnépszerűbbek közé tartozik a rendszerszemléletű coaching, valamint a német nyelvi referens és fordító, ami jövő ősztől – a tervek szerint – a Szolnok Campuson is elérhető lesz.

- A BTK számára fontos terület a kultúra és a tehetséggondozás, így a Művészeti Központ, a Bán Imre Kultúratudományi és a Hatvani István Szakkollégium keretében biztosítja legtehetségesebb, legkiválóbb eredményű hallgatói számára a felkészülést az eredményes oktatói és tudományos kutatómunkára, amely szinte előszobája a PhD-képzésnek, a doktori fokozat megszerzésének, amelyre négy  – Irodalomtudományok, Humán Tudományok, Nyelvtudományok, Történelmi és Néprajzi - Doktori Iskolában kínálnak lehetőséget mindazoknak, akik a diploma megszerzését követően a tudományos életpályát választják – ismertette a további lehetőségeket Keményfi Róbert dékán.

Mindazok, akik a DE BTK-n szeretnék tanulmányaikat folytatni, bővebb információt találhatnak az egyetem és a kar honlapján a https://btk.unideb.hu/2024-evi-altalanos-felveteli-eljaras, valamint a https://btk.unideb.hu/gyere-btk-ra-0) oldalakon, emellett a tájékozódást a felvételi rendszerben pályaorientációs fogadóóra is segíti, amely során személyesen érdeklődhetnek a középiskolai kapcsolattartásért felelős munkatársnál, Kavecsánszki Máté egyetemi docensnél (bejelentkezés: kavecsanszki.mate@arts.unideb.hu).

Sajtóközpont - BZs