Elérhető tudomány

A magyar tudóstársadalom kutatási adatkezelési ismereteiről és gyakorlatáról készít felmérést a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár koordinálásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A kérdőív segítségével kiderül, hogy könnyebben elérhetők-e a legújabb kutatási eredmények és milyen fejlesztésekre van szükség az adatkezelés területén.

Világszerte zajlanak kutatások és jelentősen bővül a rendelkezésre álló adatmennyiség, nem mindegy azonban, hogy a tudományos információk milyen módon és mennyire könnyen hozzáférhetők. A tudományos életben egyre aktuálisabb az adatmegosztás, a nyílt hozzáférés, mely számos előnyt kínálhat a kutatásaikat végző szakembereknek. Egyrészt a megfelelően tárolt és hozzáférhető adatok javíthatják a kutatások minőségét, felgyorsíthatják a tudományos munkát, másrészt pedig segíthetik az újabb, átfogóbb kutatási eredmények elérést, valamint az együttműködések kialakítását is.

Általános nézet tehát, hogy a nyílt hozzáférés előnyeit úgy lehet maximálisan kiaknázni, ha a kutatók más tudósok tudományos eredményeit is elérik és használják.

A most indult felmérés során a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szakemberei azt elemzik, hogy a korábban, csaknem ezer kutató közreműködésével elvégzett felmérésnek milyen hatásai és eredményei vannak, hol van szükség további fejlesztésekre a biztonságos adatkezelés, az egyszerű hozzáférés érdekében.

- Az előző vizsgálat adataival történő összevetésen, a tendenciák leolvasásán túl hasznos információ számunkra, hogy miként változott a felmérésbe bevont kutatók munkája során feldolgozott adatok mennyisége, vagy például az, hogy melyek a legfőbb akadályok, amelyek meggátolják őket abban, hogy nyers adataikat nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék. Az elsődleges cél a magyar kutatói társadalom open science és kutatási adatkezelési ismereteinek és gyakorlatának felmérése. A korábbi, 2020-ban készült hasonló összegzést szeretnénk összevetni a frissen beérkező adatokkal, egyben feltérképezni, hogy a 2021-ben szervezett meetup-sorozat milyen hatással volt a hazai kutatókra - nyilatkozta a hirek.unideb.hu-nak Fazekas-Paragh Judit, a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Oktatás- és kutatástámogatási osztály vezetője.

A kérdőív átfogó képet nyújthat a kutatási adatkezelés és a hozzáférhetőség jelenlegi helyzetéről, ezért fontos, hogy minél több hazai kutató részt vegyen benne. 

A kérdéssor ezen a linken érhető el szeptember 30-ig.

Sajtóközpont - BZ