Debreceni professzorok az akadémiai testületekben

Az elmúlt hetekben választotta meg vezető tisztségviselőit a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Az elnökség, a különböző tudományos osztályok és testületek munkájában a Debreceni Egyetem több egyetemi tanára is fontos szerepet vállal az elkövetkező három évben.

A megbízatások a feladatok ellátása mellett egyben a magyar tudós közösség elismerését is kifejezik a választott tisztségviselők, köztük a Debreceni Egyetem (DE) számos munkatársa számára.

Az Elnökség és a Vezetői Kollégium közgyűlés által választott nem akadémikus tagja Csernoch László, az MTA doktora, a DE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet igazgatója, a DE Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola vezetője, aki 10 éve tölti be az intézmény tudományos rektorhelyettesi pozícióját.

– Megtisztelő feladat a legnagyobb hazai felsőoktatási intézmény tudományos életének koordinálása, amely mellett mostantól három éven át lehetőségem nyílik arra, hogy az ország legmagasabb szintű tudományos testületének, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének munkáját segítsem a döntések előkészítésétől azok meghozataláig, képviselve egyben a vezető testületben a Debreceni Egyetem tudományos kutatói közösségét is – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Csernoch László.

A Matematikai Tudományok Osztálya elnöki pozícióját és az MTA Debreceni Területi Bizottság elnöki tisztét Páles Zsolt akadémikus, a DE Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet professzora látja el.

– Két szép feladat talált meg a megbízásokkal – fogalmazott Páles Zsolt, aki kiemelte, hogy az osztály elnökeként legfontosabbnak a kutatói életpálya, azon belül a matematikai tudományok népszerűsítését tekinti.

– Összetett tevékenységet jelent a pozíció betöltése, amelyet még fel kell térképeznem, de úgy vélem, mindenképpen prioritást élvez a tudományos publikációkkal kapcsolatos anomáliák elleni határozott fellépés – tájékoztatott a professzor. Páles Zsolt az MTA DAB elnökeként az elmúlt évek munkáját folytatva a tudományos munka regionális koordinálást tekinti kiemelt területnek.

Az akadémia Doktori Tanácsa társelnöki feladatainak, valamint a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály elnökhelyettesi teendőinek ellátására Hoffmann Istvánt, az MTA levelező tagját, a DE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet kutatóprofesszorát választották meg.

- A Doktori Tanács az akadémia egyik legfontosabb testületeként az MTA doktora cím megszerzéséért folyó eljárás felügyeletéért felel, és a folyamat eredményeként dönt a cím odaítéléséről, amelynek magas tudományos értékét biztosítja, hogy mögötte az MTA mint a magyar tudományosság legfontosabb intézményének szakmai presztízse áll. Ebből adódóan a tanács működésében részt venni nagy felelősséget jelent, de ezzel együtt a magyar tudomány egészére is komoly rálátást nyújt ez a tevékenység.  Úgy vélem, a debreceni tudományosság számára elismerést jelent az, hogy a testület 11 akadémikus és ugyanennyi akadémiai doktor tagja között öt professzor a Debreceni Egyetemről került ki – fogalmazott a professzor.

Az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya a 11 tudományos osztály egyikeként több tudományterület munkáját koordinálja: az irodalom- és kultúratudomány és a nyelvtudomány mellett ide tartozik a néprajztudomány, a klasszika-filológia, az orientalisztika és a zenetudomány is. Egyetemünk ebben a testületben is kellő súllyal van képviselve, hiszen az osztály 27 akadémikusa közül heten – köztük az osztályelnök Borsos Balázs – a Debreceni Egyetem jelenlegi és korábbi professzora. 

Az MTA testületeiben a Debreceni Egyetemről feladatot ellátók teljes névsora a mellékletben olvasható.

Sajtóközpont - BZs