Megterhelő vizsga a Műszaki Karon

Sikerrel vették az akadályt a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszékének hallgatói: a végzősök által készített hídmodellek kiállták a terheléses próbát.

Az idei már a harmadik alkalom volt, hogy a végzősök a gyakorlatban is megmutathatták, milyen szinten sajátították el a különböző műtárgyakhoz, köztük a hídépítéshez szükséges ismereteket a Műszaki Karon eddig elvégzett 7 félév során. A gyakorlati vizsgára 26 leendő mérnök párt alkotva készítette el a bemutatásra, terhelésre szánt 13, különböző technikával és anyagfelhasználással elkészített hidat.

Az építményeknek szigorú feltételeknek kellett eleget tenni – mert bár alapanyaga lehetett fa, műanyag, alumínium, vagy acél – tömege nem lehetett több mint 1 kilogramm. Ahhoz pedig, hogy a 2-es (elégséges) osztályzatot a jelölt megszerezze, a modellnek – a szakmai és esztétikai szempontok mellett – a terhelést is bírnia kellett.

- A négy tanév alatt mindvégig fontos szempont a gyakorlatorientált képzés, amelynek lényeges állomása a mostani megmérettetés. Ezeken a kicsinyített műtárgyakon ellenőrizni lehet a valódi építmény tulajdonságait, célunk, hogy tökéletes hidak készüljenek, hiszen ez olyan feladat, amelynek elvégzése, a munka minősége visszajelzés a tanszék oktatóinak a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészültségéről egyaránt – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Ungvárai Ádám, az Építőipari Intézet Építőmérnöki Tanszékének tanársegéde.

A diákok izgatottan figyelték az előadóterem kijelzőjén, hogyan „viselkednek” a hidak a terhelés során, hiszen – bár a képzés során több részelemet elkészítettek már – ez volt az első alkalom, hogy valódi teszten, egy teljesen önállóan elkészített modellel bizonyíthattak.

A terheléses próbán egyébként kettő kivételével valamennyi híd és készítője megszerezte a félévhez szükséges érdemjegyet.

Sajtóiroda - BZs