Ismét elnökké választották a debreceni professzort

Mátyus László, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja újabb négy évre kapott megbízást az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának vezetésére. A professzor elnöki megbízólevelét az OTDT keddi ülésén vette át.

Az Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság feladata az orvos- és egészségtudományi területen működő tudományos diákkörök tevékenységének összehangolása, szakmai irányítása. A bizottság elnökeként Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja most kezdi negyedik négyéves ciklusát. 

-    Véleményem szerint a tudományos diákkör a tehetséggondozás legmagasabb szintje, a legfontosabb eszköze. Meggyőződésem, hogy az élet bármely területén sokkal jobb szakemberré válik az, aki megismerkedett a tudományos kutatás módszertanával, elsajátította az adatok kritikus értékelését, értelmezését – hangsúlyozta Mátyus László.  

A professzor szakmai pályájának mindig szerves része volt a tudományos diákkör, amelybe hallgatóként kapcsolódott be a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetében végzett kutatásaival. Később az Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának hallgatói elnöke, oktatói titkára, 2010-től pedig elnöke lett. 2011-ben választották az Országos Tudományos Diákköri Tanács Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnökévé, 2021-től pedig az OTDT élettudományokért felelős alelnöki posztját is betölti. 

-    Az eddigi elnökségem egyik legjelentősebb eredményének tartom, hogy fő vezérlőelvvé vált az a szemléletet, hogy a tudományos diákkörben a hangsúly nem a tudományon, hanem a diákon van. Természetesen a tudomány módszertanát el kell sajátítani, de a hallgató egyéni teljesítménye számít, az, hogy ő hova jutott ebben a folyamatban. Azt vallom, az a jó TDK-téma, amelyben mindent a hallgató végez, az ő munkája nélkül nem halad a kutatás. A TDK-pályázatok értékelésénél a tudományos eredmény mellett a legfontosabb szempont a diák által hozzáadott érték – fejtette ki a dékán.  

Mátyus László hozzátette: többek között egy intézményi ösztönző rendszer kidolgozásával sikerült elérni, hogy a tudományos diákkörben minél több hallgató vegyen részt, és egyre több külföldi diák csatlakozzon a tehetséggondozó programhoz. Ma már az országos orvos- és egészségtudományi konferencián több mint ötszáz pályamunkát értékelnek. A professzor megemlítette, hogy a Debreceni Egyetem kiemelkedik a tudományos diákköri tevékenységben, a vidéki orvosképző intézmények közül itt hangzik el a legtöbb előadás a helyi versenyeken. Ez annak is köszönhető, hogy elsőként a Debreceni Egyetem vezették be, hogy a legszínvonalasabb pályamunkák jeles diplomamunkaként is elfogadhatók.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnöke a következő ciklusban az egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy megvizsgálja az orvos- és egészségtudományi szekció különböző tagozatok, témakörök szerinti új szerkezetének kialakítását.    

Sajtóközpont - CzA