Centenáriumi könyvbemutató

Hat újonnan megjelent kötet bemutatójával tisztelgett az idén centenáriumát ünneplő tanárképzés előtt a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programja, Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, valamint az MTA Nevelésszociológia Albizottsága.

Az információs és kommunikációs technológiák, a kisebbségi és a felekezeti képzés, valamint a zongoraoktatás témakörében tartottak könyvbemutatót június 20-án a Főépület X. termében.

- Az egyetemi misszió két alapvető pillére a tudomány és az oktatás legmagasabb szintű művelése. Ezt a feladatot teljesíti az intézmény több mint 100 esztendeje, megalapítása óta – mondta a rendezvény megnyitóján Forisek Péter.


Az oktatási dékánhelyettes hozzátette: 1912-ben alapították az egyetemet, a bölcsészettudományok oktatása 1924-ben indult, 1917 pedig a tanárképzés kezdetének időpontja.

- Ilyen hosszú idő alatt természetes, hogy egy kar strukturális átalakuláson megy át, de az biztos, hogy napjainkban a tudományok művelése mellett betölti a tanárképző kar alapvető funkcióját – hangsúlyozta Forisek Péter.

A hagyományok ápolásába a doktorandusz hallgatók is bekapcsolódnak azzal, hogy részt vesznek a kötetek bemutatásában.


- Fontos feladatunk, hogy tények, adatok, vizsgálatok alapján a nyilvánosság elé tárjuk kutatási eredményeinket. Erre évek óta rendszeresen lehetőséget biztosítunk az egyetem oktatóinak, hogy a neveléssel, oktatással kapcsolatos, újdonságaikat bemutathassák a nagyközönség előtt is. Ez egyben módot teremt arra is, hogy a legfrissebb eredmények beépüljenek és hasznosuljanak a mindennapok oktatásában – mondta az unideb.hu portálnak Pusztai Gabriella, a Humántudományi Doktori Iskola vezetője.

A bemutatott kötetek:


Buda András: IKT és oktatás. Együtt vagy egymás mellett?
Pusztai Gabriella - Márkus Zsuzsa: Szülőföldön magyarul. Iskolák és diákok a határon túl
Semsei Imre, Kovács Inkluzív nevelés — az inkluzív társadalom.
Deme Tamás: Gondolatok Karácsony Sándor művészetszemléletéről
Duffek Mihály: Zongora szakmódszertan személyes hangolásban
Bacskai Katinka: A felekezeti oktatás új negyedszázada

A keddi rendezvény egyben a 100 éve Mitrovics Gyula professzor által alapított egykori Pedagógia Tanszék – ma Neveléstudományok Intézete – fennállásának centenáriuma alkalmából rendezett eseménysorozat első programja.

Sajtóiroda - BZs