Emlékek és hagyományok a GTK-n

Tanulmánykötettel tisztelgett a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara Berde Csaba professor emeritus előtt 70. születésnapja alkalmából. Az iskolateremtő professzort pályatársai és kollégái köszöntötték csütörtökön a DE Böszörményi úti Campusán.

- Tanszékvezetőként, intézetigazgatóként, a doktori iskola vezetőjeként Berde Csaba olyan tudományos műhelyt alakított ki, amely hozzájárult a kar elismertségéhez és sikeréhez, valamint olyan szakembereket képzett, akik meghatározó szerepet játszanak a GTK életében. A kar még sokáig számít a már professor emeritusként végzett munkájára - mondta ünnepi beszédében Pető Károly általános rektorhelyettes, a Gazdaságtudományi Kar dékánja.

Berde Csaba 1975-től dolgozott a Debreceni Egyetemen. 1975 és 1979 között az Egyetemi Tangazdaságban töltött be operatív vezetői pozíciót. 1979-től az akadémiai pályára lépve, megjárta a tudományos ranglétrát, tanszéki mérnökből, egyetemi tanársegéd, adjunktus, majd docens lett. 2007-ben vette át professzori címét. 2021-ben vonult nyugdíjba.

- Több mint 40 éves oktatói pályafutása alatt többszáz hallgató, fiatal kutató pályáját segítette. A kar, az intézet hagyományai közé tartozik, hogy az évfordulókon tanulmánykötettel tiszteleg a munkatársai előtt. A most kiadott könyvben 13 egyetem 29 intézetének írása jelent meg 52 szerzőtől 328 oldalon – ismertette Dajnoki Krisztina, a GTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet igazgatója.

Az ünnepségen bemutatták a közgazdász professzor most megjelent Emlékek és hagyományok című könyvét is, amely a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet megalakulását és történetét foglalja össze.

- Az intézet gyökerei 1868-ig nyúlnak vissza, a Magyar Gazdasági Akadémia pallagi tangazdaságáig. A történeti összefoglaló fő célja az volt, hogy bemutassa az egykor Gyakorlati Tanszék, majd az Alkalmazott Üzemtani Tanszék és végül a Vezetés- és Szervezéstudományi Tanszék fejlődését. Emellett közel 50 év személyes történetei olvashatók a kötetben. A múlt tisztelete az utódok feladata, az ismeretek megismertetése azonban az elődök kötelessége. A könyv összeállításával ennek a feladatomnak szerettem volna eleget tenni – fogalmazott a kötet bemutatását követően Berde Csaba professzor emeritus.


A baráti és szakmai fórumon elhangzott: Berde Csaba olyan tudományos műhelyt hozott létre, amely országosan is elismert intézetté nőtte ki magát. A találkozón a tanárai, pályatársai, kollégái, egykori tanítványai és barátai elevenítették fel közös emlékeiket és köszöntötték Berde Csabát. 

Sajtóközpont - ÉE