A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar tevékenységéről, eredményeiről és jövőbeli terveiről is tájékozódott a Gróf Tisza István a Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma pénteken Hajdúböszörményben. Kossa György kuratóriumi elnök elismerően szólt a GYGYK oktatási és kutatási tevékenységéről.

Oktatói és hallgatói létszámában is jelentősen erősödött az elmúlt években a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara. Az intézmény 39 oktatója közül 25-en minősítéssel is rendelkeznek, 9-en pedig doktori tanulmányokat folytatnak, ami a kar képzési színvonalát is meghatározza. Hallgatóinak létszáma pedig csaknem megduplázódott 3-4 év leforgása alatt, ami főként a kar folyamatosan bővülő, a piaci igényekhez igazodó képzési kínálatának köszönhető.  

- Jelenleg több mint 1300 hallgató tanul karunk öt alap- és egy mesterszakján, valamint a szakirányú továbbképzéseken. Idén kiemelkedő eredményt értünk el a felvételi adatokat tekintve is, hiszen csaknem ugyanennyien jelentkeztek a GYGYK képzéseire, köszönhetően annak az intenzív kampánytevékenységnek, melyet a középiskolások által leginkább használt közösségi média felületeken folytattunk – hangsúlyozta Gorta-Rákó Erzsébet dékán a Gróf Tisza István a Debreceni Egyetemért Alapítvány (GTIDEA) kihelyezett kuratóriumi ülésén pénteken. 

A karvezető hozzátette: szeptemberben már angol nyelven is tanulhatnak az óvodapedagógus-jelöltek Hajdúböszörményben, valamint akkreditáció alatt van a gyermekkultúra mesterszak is, amelyet a már gyakorló szakembereknek ajánlanak majd ismereteik bővítésére. 

Gortka-Rákó Erzsébet előadásában részletesen ismertette a kar kiemelt feladatait, melyekkel a Debreceni Egyetem pedagógiai karaként megszerzett regionálisan meghatározó szerepet szeretnék megtartani és megerősíteni. Így a gyógypedagógiai alapképzés újabb szakirányokkal való fejlesztése, a hátrányos helyzetű és akadályoztatott hallgatók számára kínált rugalmas tanulási utak és programok színesítése, a határon túli tevékenységek bővítése, valamint a tudományos publikációk számának emelése. Kossa György, a GTIDEA kuratóriumi elnöke elismerően szól a DE GYGYK tevékenységéről.

- A pedagógia nemzetstratégiai kérdés, ezért rendkívül fontos munkát végeznek itt Hajdúböszörményben, olyan tevékenységet, ami a társadalmunk számára megkérdőjelezhetetlen. Olyan szakembereket képeznek a karon, akik a jövő generációit nevelik fel, illetve segítik az elesetteket és a társadalmilag hátrányos helyzetben lévőket, legyen szó gyógypedagógiáról, szociálpedagógiáról, vagy romológiáról – vélekedett Kossa György. 

A kuratóriumi elnök méltatta emellett a kar erős nemzetközi kapcsolatait, a Hajdúböszörmény városával való példaértékű együttműködését, valamint a gazdasági szemléletét. Mindezt Balla György, az alapítvány kuratóriumi tagja is kiemelte.


- A kar oktatói, hallgatói, gyakorlóhelyei és a város közötti kapcsolat olyan, mint egy szövet, szorosan összefonódik, és így alkot egy erős egységet, ami a fiatalságot szolgálja. Fantasztikus az a munka, amit a beiskolázás kapcsán végeztek, különösen úgy, hogy hallgatóik valamennyien a gyerekekért és a kiszolgáltatott helyzetben lévőkért dolgoznak majd, ami meghatározó társadalmi érdek – hívta fel a figyelmet a Gyermekgyógyászati Klinika professzora. 

Kossa György biztosította a GYGYK vezetőit arról, hogy az egyetemet fenntartó alapítvány a jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben is minden segítséget megad ahhoz, hogy a kar erősítse tudományos tevékenységét, és az eddigiekhez hasonlóan tovább fejlessze képzési portfólióját. 

Sajtóiroda-TB