A Debreceni Egyetem valamennyi munkavállalója részére

Tájékoztató a tartós betegséggel élő, és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat érintő személyi kedvezménnyel, és a tartósan beteg gyermeket nevelő munkavállalókat érintő családi kedvezménnyel kapcsolatos változásokról!

A DE Kancellária Megváltozott Munkaképességűek Szolgáltató Központja értesíti a Debreceni Egyetem, tartós betegséggel élő munkavállalóit a 2023. január 1-től életbelépett személyi kedvezmény érvényesítési szabályainak változásáról.

2023. január 1-jétől a személyi kedvezmény szabályai az 1995. évi CXVII. törvény (SZJA törvény) 29/E §.-re tekintettel változtak, és a kedvezmény az összevont adóalap terhére vehető igénybe a következők szerint! 

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII.29.) Kormányrendelet BNO kóddal együtt tartalmazza azokat a súlyos egészségkárosodásokat, amelyek SZJA kedvezményt biztosítanak azoknak a magánszemélyeknek, akik BNO kód alapján jogosultak az SZJA kedvezményre.

2023. január 1-től a minimálbér összege 232.000.-Ft/hó. Erre tekintettel változott az igénybe vehető személyi kedvezmény mértéke, ami a jogosultság hónapjaiban a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegének felel meg, azaz 77.300 forint, és ennek az SZJA vonzata a személyi kedvezmény, melynek összege: 11.595.-Ft/hó, illetve 139.140.-Ft/év, mely megegyezik az SZJA kedvezmény összegével.

A személyi kedvezményt továbbra is az veheti igénybe, aki:

a.)          335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletsúlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenved, és amelyről a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendeletben szabályozott igazolással rendelkeznek, továbbá

b.)          orvosi igazolás nélkül veheti igénybe az, aki rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

 

Nem változik a kedvezmény érvényesítésének módja:

a.)          év közben adóelőleg-nyilatkozatban kérhető a munkáltatótól, vagy

b.)          év végén, az adóévre vonatkozó SZJA-bevallásban érvényesíthető egy összegben.

(A kedvezmény azokra a hónapokra vehető figyelembe, amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt, és amíg van adóalap addig levonható, akkor is, ha csak egy hónapot dolgozott, akkor is 12 hónapra jogosult, ha van annyi adóalap, amelyből érvényesíthető.)

Változott az adóalap-kedvezmények érvényesítésének a sorrendje is!!

Ha valakinek több, személyi jövedelemadót, illetve adóalapot csökkentő kedvezmény is jár, jogszabályban meghatározott sorrendben kell azokat érvényesíteni:

1.            a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

2.            25 év alatti fiatalok kedvezmény

3.            30 év alatti anyák kedvezménye

4.            személyi kedvezmény

5.            első házasok kedvezménye

6.            családi kedvezmény.

2023. január 1-től lett egy új személyi kedvezmény, az un. „emelt családi kedvezmény” vehető igénybe, amelyre azok a személyek jogosultak, akik a magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. Ezt a kedvezményt a gyerek betegsége után a szülő tudja igénybe venni. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11.§ (3) bekezdésre tekintettel beteg gyereket nevelő szülőnek minősül és számára emelt összegű családi pótlékot folyósítanak. Jogosult továbbá az a 18 évesnél idősebb személy is, aki az 597/2022. (XII.28.) Korm. rendelet 2. § szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül.

„Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az,

•             aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,

•             aki tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.”  Forrás: NAV tájékoztató (2022.12.30.)

Mivel a havi 10.000.- forintos "emelt családi kedvezmény" plusz adóalapot érintő kedvezmény, ezért az igénylésének a módja azonos a személyi kedvezmény pontnál ismertetett módjával.

A kétfajta személyi kedvezményhez kapcsolódó betegségek nem azonosak!!

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, vagy bővebb tájékoztatást szeretne kérni, forduljon Bodnár Istvánné rehabilitációs foglalkoztatási referens munkatársunkhoz (73574 telefonon, vagy e-mailben: bodnar.istvanne@unideb.hu).

Debrecen, 2023. február 6.

Kövér Tamás központvezető

Közzététel dátuma

Események

-

Nemzetközi konferenciát szervez Csehov európai recepciója címmel a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézete.

Az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája keretében a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar Vásáry Tamás zongoraművész, karmester vezetésével Debrecenben, a Református Nagytemplomban július 18-án, csütörtökön 19.00 órakor ad hangversenyt.